Stopp SIAN, stopp rasismen | Kristian Tveter

MOTSTAND: SIAN ble møtte med kraftig motstand på  Gjøvik i 2017.

MOTSTAND: SIAN ble møtte med kraftig motstand på Gjøvik i 2017. Foto:

Av
DEL

MeningerKan en nekte SIAN (Stopp innvandring av Norge) å ha stand i Hønefoss? Det finnes nok vedtekter som kunne brukes i den sammenheng, men det er opp til kommune og politiet å håndheve det. SIAN sprer rasisme mot mennesker med en annen hudfarge og religion, spesifikt muslimer. Det følger også bråk med SIAN.

På SIANs hjemmeside er det fire punkter som forteller om deres agenda.

1. Formål: SIAN vil motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.
2. Årsak Islam er en trussel mot vår fred og frihet.
3. Uavhengighet: SIAN er en partiuavhengig organisasjon.
4. Mot rasisme: Islam er ingen rase.

Formålet (1) deres er klart nok, og det er klart nok at deres kunnskap om Islam, muslimer og de land med kultur og historie muslimene kommer fra er ikke er god nok. Den er mangelfull og stereotyp. Full av fordommer og forakt.

Årsak (2): Islam som trussel mot oss og resten av verden. Dette høres ut som en konspirasjonsteori. Al-Qaida med angrepet på USA i 2001 som var en grusomhet ut over enhvers fatteevne, og Taliban og deres undergrupper har slike tanker om et verdensherredømme.

Men det er ikke nok til å skjære det absolutte flertall av muslimer over samme kam. Flertallet av muslimer har mer enn nok med å leve sine liv der de er uten tanke for slike skrudde ideer.

Religion og politikk er ofte to sider av samme sak, og er ikke unikt for Islam. Vi finner det over alt. Hos kristne, jøder, hinduer, buddhister osv. Også her i Norge er kristendommen også en politisk ideologi.

Uavhengighet (3): At SIAN er partipolitisk uavhengig er nok riktig. Det er nok likevel ikke mange politiske partier eller politisk engasjerte personer i partier som er interessert i SIAN. På venstresiden av norsk politikk er det sannsynlig ingen som støtter SIAN, men jo lenger ut på høyresiden en kommer tykner medlemsmassen og sympatisørene til.

Under punkt 1 - formål - sier de at de ønsker samarbeid med demokratiske krefter med samme formål. Disse kreftene de søker er nok lite demokratiske i sin ideologi, men siden de virker innenfor et demokratisk land er disse grupperingene det så lenge demokratiet består.

At SIAN har kontakt med partier eller enkeltpersoner innenfor disse høyrepartiene og høyreekstreme organisasjoner er reel. Det er blant de høyreekstreme de har sine likemenn og kvinner.

Mot rasisme (4): Islam er ingen rase. Hvem er det som tror og eller forfekter det? SIAN tar avstand fra rasisme og alt annet som strider imot demokratiske og humanetiske idealer. De er heller ikke imot muslimer som mennesker, men islam som religiøs-politisk ideologi. Muslimer er Islams første offer skriver de.

Her sparker de seg selv bak: Under punkt 4 bedyres nærmest en omsorg for muslimene fordi de er et offer for egen religion. Det er like før alle muslimer er velkommen. Sparket treffer hard i punkt 1 hvor muslimene, alle som en, har samme agenda, nemlig islamiseringen av Norge. Det skal til og med reverseres, det vil si alle muslimer skal ut av landet. Det er her de oppfyller seg selv som RASISTER.

Egentlig er det kun en menneskerase: Homo Sapiens. De andre har død ut, som for eksempel Neandertalerne. Et er antatt det kan ha vært opp til fem forskjellige menneskeraser som har levd samtidig i en periode. Men av Homo Sapiens er det en rase.

Hvor og når begrepet rase oppsto, er så gammelt at ingen vet det. Det er et gammelt tankegods som sitter fast i hodene på mange mennesker til dags dato. Dette med å skille individer på noen få egenskaper, og for det meste utseende, er feil.

En har for lang tilbake i tid begrunnet menneskerasene ut fra en forklaring om at det er klare forskjeller mellom rasene og at «den hvite rase» er den siste og er fullkommen og de andre raser overlegen. Dette har ingen vitenskapelig hold og er basert på myter.

Den europeiske imperialistiske kultur har vært tolket som gudgitt og at vi var andre raser overlegne og måtte herske over de siden de var primitive. Det er ingen genetisk eller intellektuell forskjell på noen mennesker.

De få, men synlige forskjeller (varianter) som for eksempel hudfarge og øyefasong er genetisk så små at det knapt kan telle. Jeg antar at det blir snakk om promille i forskjell på oss.

Hvis hudfarge er nok for å definere mennesker i rasegrupper, er da høyre- og venstrehendte også hver sin rase? Som en liten kuriositet her så deler vi ca. 50 prosent gener med bananen. Ligner vi en banan?

Det gjør da spørsmålet til hudfarge til ingenting, absolutt ingenting. Det som har preget oss sterkest i denne tro på raser er raseteorier om biologiske forskjeller på grunn av de ytre kjennetegn. Denne type vitenskap hadde sin glansperiode fra omtrent 1800 til 1940 men er som vitenskap forkastet for de den var og er feil. Denne teori om rase tok nazistene ut i all sin grusomhet. Det er dette mange tror på den dag i dag.

Som SIAN skriver så er islam ingen rase, men de som har islam som religion betegnes som en annen rase.
Rasebegrepet er også mye brukt nedsettende om andre kulturgrupper for å fremheve sin egen kultur som om den er overlegen og noen nærmest Gud.

I imperialismens politikk der land har tatt seg til rette i andre land og underlagt seg menneskene for å kontrollere resurser, handel og slaveri/slavehandel er rasisme brukt for å holde innbyggerne nede, de ble annenrangs. Raseteoriene hadde sin oppblomstring på 1800-tallet og fram til 1940, men dessverre er det grupper som aldre gir slipp på denne vrangforestilling. Politiske grupper av høyreekstreme med nazismens bruk av rasebegrep som det aller styggeste.

Som jeg skrev i kommentaren til punkt 3, tar jeg ikke mye feil ved å si at de som SIAN søker støtte hovedsakelig til høyre for høyre. Selv om Siv Jensen (Frp) har satt ned foten mot samrøre med SIAN, vil det nok være flere i Frp som vil støtte SIAN likevel. Det finnes et par partier til som sannsynligvis ville støtte SIAN samt noen organisasjoner og eller grupper. Dette gjelder også utenlandske partier og grupper.

Noen av disse kan regnes for nazistiske og går ikke av veien for å bruke trusler og eller vold enten som gruppe eller enkeltpersoner. Det å framprovosere til vold er også en benyttet taktikk for å få i stand bråk og sympati. SIAN vil benekte enhver kjennskap og samarbeid med disse.

Når en ser på antall innvandrere og norskfødte av innvandrere hvor de med islam som religion tilhører kommer de fra Afrika og Asia. Men ikke alle fra Afrika og Asia er muslimer.

For 2019 (SSB) så er andelen for Afrika 2,5 prosent og Asia med Tyrkia 5,9 prosent og alle diss er ikke muslimer, en halvpart eller tre fjerdedeler? Prosentene er ut fra den totale befolkning i Norge.

Frykten for det fremmede, skumle er overdrevent. Vi ser ikke skogen for bare trær eller vi ser ikke medmenneske for bare hudfarge og dermed religion. Dessuten er de fleste innvandrerne til Norge er hvite europeere, men de syntes ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags