Meningsløs utbygging i Steinsåsen | Hege Irene Fossum (KrF)

NEI TIL BOLIGER: – At planene for utbyggingen er redusert endrer ikke på vårt standpunkt, sier Hege Irene Fossum.

NEI TIL BOLIGER: – At planene for utbyggingen er redusert endrer ikke på vårt standpunkt, sier Hege Irene Fossum. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen mister betydelige friluftsområder når ny vei og bane bygges. Da er det enda mer meningsløst å bygge ned dette verdifulle friluftsområdet, mener Hege Irene Fossum (KrF).

DEL

Valg 2019: Debatt I april sa kommunestyret enstemmig nei til utbygging i Steinsåsen Vest, da dispensasjon fra gjeldende planverk var oppe til behandling. Vedtaket var et sterkt signal om å bevare dette området. I plan- og miljøstyret og i formannskapet har likevel H, Frp og Sp gått inn for å ha med Steinsåsen Vest i det nye forslaget til arealplan som skal ut på høring.

Kommunestyrets vedtak i april var klart og tydelig: «Ut fra gjeldende planstatus, innkomne høringssvar og kommunestyrets vurdering av områdets verdi for landbruk, naturmangfold, landskap og friluftsliv, vil kommunestyret ikke omregulere hele eller deler av Steinsåsen Vest til bolig- eller andre utbyggingsformål. Med hjemmel i Pbl §12-9 fastsetter Kommunestyret derfor ikke planprogram for nytt boligområde i Steinsåsen Vest. Beslutningen kan ikke påklages».

Det forundrer meg at flertallet i Plan og miljøstyret og Formannskapet ikke har tatt dette innover seg.

LES OGSÅ: Snudde tvert i striden om boligbygging i Steinsåsen: – Jeg er sjokkert

Folkehelse og trivsel

Argumentene imot utbyggingen er dessuten forsterket siden april: Konsekvensutredningen fra juni anbefaler ikke utbygging, og Fylkesmannen har varslet innsigelser. Høyre argumenterer med at vi trenger erstatningstomter, men det visst de i april også. KrF vil også legge til rette for nye tomter, men ikke i Steinsåsen Vest.

Friluftsområder og grønne lunger i boligområder har stor betydning for folkehelse og trivsel. Det er også viktig å ta vare på naturmangfoldet i nærmiljøet. Den store motstanden blant beboere i Steinsåsen viser hvor stor betydning dette friområdet har.

– Meningsløst

KrF har hele veien argumentert imot utbygging i friluftsområdet i Steinsåsen. Og det standpunktet har ikke på noen måte endret seg. At planene for utbyggingen er redusert endrer ikke på vårt standpunkt. Friområdet er ikke så stort. Ved å innskrenke det enda mer, vil betydningen av området for rekreasjon og naturopplevelser bli sterkt redusert. KrF vil fortsatt kjempe for å bevare hele friluftsområdet i Steinsåsen.

Kommunen mister betydelige friluftsområder når ny vei og bane bygges. Da er det enda mer meningsløst å bygge ned dette verdifulle friluftsområdet i Steinsåsen.

KrF vil stemme imot denne utbyggingen når planen kommer opp til behandling igjen!

LES OGSÅ: Vi som støtter utbygging av Steinsåsen vest | Knut I. Johansen 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags