Et rehabiliteringsopphold på en korttidsavdeling kan være helt avgjørende | Anne Kristin Formodalen

ENGASJERER: Pårørende- og vennegruppa ved JORS demonstrerte imot innskrenkninger og oppsigelser ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter før jul. Fra venstre Anne Marie Frydenlund, Kåre Bråthen og Paula Sola. I dette innlegget følger Anne Kristin Formodalen fra Jevnaker opp problematikken.

ENGASJERER: Pårørende- og vennegruppa ved JORS demonstrerte imot innskrenkninger og oppsigelser ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter før jul. Fra venstre Anne Marie Frydenlund, Kåre Bråthen og Paula Sola. I dette innlegget følger Anne Kristin Formodalen fra Jevnaker opp problematikken. Foto:

Av

– Kommunepolitikk handler om realpolitikk – mer enn partipolitikk, skriver Anne Kristin Formodalen i dette innlegget.

DEL

MeningerKommunepolitikk handler om realpolitikk – mer enn partipolitikk. Om å ta de beste beslutninger for lokalsamfunnet – både på kort og lang sikt.

Politikerne blir vurdert ift. hva de får utrettet til bygdas beste i. Realpolitikk handler om mye mer enn valgløfter på glanset papir, blomster eller å stå på valgkampstand.

Realpolitikk handler om beinharde prioriteringer, tøffe beslutninger, samarbeid på tvers av partigrenser og å møte folk der folket er.

Realpolitikk handler om å lytte – til flere enn partifeller, andre folkevalgte og fagfolk.   Det er heldigvis ikke noe krav om å være medlem i et politisk parti for å ha rett til å stemme ved kommune- og stortingsvalg. Disse har også en viktig stemme som kan være avgjørende for hvilke partier som får være med å påvirke styre og stell i kommunen. I disse dager går min stemme til pasienter og ansatte ved korttidsavdelingen på JORS på Jevnaker.

Jeg syntes det var betenkelig når spørsmålet om videre drift av korttidsavdelingen ble tema i forhandlingene for å få driftsbudsjettet for 2019 i balanse.  

Å integrere korttidsplasser sammen med langtidsplasser er muligens økonomisk lønnsomt på kort sikt, men gir det god rehabilitering?

Anne Kristin Formodalen

Innbygger i Jevnaker

Rehabiliteringspasienter trenger en annen faglig kompetanse og oppfølging enn pasienter i langtidsavdelinger. De trenger et miljø og en kompetanse som er innrettet med tanke på at pasienten skal ha best mulig utgangspunkt for å klare seg i eget hjem når oppholdet er over.

Et rehabiliteringsopphold på en korttidsavdeling kan være helt avgjørende for at pasienten klarer å holde fokus på å bli friskest mulig ila oppholdet i stedet for å ha hodet fullt av bekymringer om hverdagslige utfordringer i egen bolig. Det setter folk i stand til å klare seg bedre og lenger i egen bolig.  

Den seinere tid har jeg hørt mange vitnesbyrd fra sambygdinger om hvor avgjørende oppholdet på korttidsavdelingen var – før tilbakeføring til egen bolig.

Avdelingen er et flaggskip utad, og en flott del av tjenestetilbudet i kommunen. La det fortsatt være slik. Det ikke rart at engasjementet i bygda blir stort når tjenesten trues utelukkende av klingende mynt.

Det er nok mer utfordrende å skape et samlende engasjement for en sort diamant og en lekepark på Nesbakken. Som sagt – kommunepolitikk handler mest av alt om realpolitikk. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags