Er det behov for kommunalsjefer i en liten kommune som Jevnaker? | Knut Tore Gundersen

KOMMUNEØKONOMI: I dette innlegget stiller Knut Tore Gundersen spørsmålstegn ved forvaltningen av kommunens midler.

KOMMUNEØKONOMI: I dette innlegget stiller Knut Tore Gundersen spørsmålstegn ved forvaltningen av kommunens midler. Foto:

– Er det behov for et fordyrende administrasjonsledd med kommunalsjefer i en liten kommune som Jevnaker, spør Knut Tore Gundersen i dette innlegget.

DEL

MeningerTakk til rådmannen i Jevnaker for svar på mitt innlegg om høye administrasjonsutgifter i Jevnaker kommune. Svaret forklarer årsaken til noen av de høye utgiftene i Jevnaker, men hovedkonklusjonen mener jeg likevel står fast: Jevnaker ligger for høyt blant sammenlignbare kommuner på kommunebarometeret for administrasjon i Norge.

Som rådmannen selv sier, stilles det svært strenge krav til føringer etter KOSTRAs regler. Dette gjennomføres derfor i hovedsak likt i hele kommune-Norge.

LES OGSÅ: Knut Tore ble sjokkert: Slik forklarer rådmannen de høye administrasjonsutgiftene i Jevnaker

Mye administrasjon

Desto mer overraskende blir det derfor at rådmannen velger å forklare de høye administrasjonsutgiftene med nettopp forskjellige føringsrutiner! Hun velger sjøl å trekke fram kommunalsjefer som etter KOSTRA skal føres på administrasjon. Selvsagt skal og bør kommunalsjefer føres som administrasjon!

Det er jo det kommunalsjefer i hovedsak driver med – også i Jevnaker. Hvis en godt lønnet kommunalsjef i hovedsak driver saksbehandling er det betimelig med spørsmål om ikke en lavere lønnet saksbehandler eller virksomhetsleder burde gjort den jobben? Og et oppfølgingsspørsmål blir da om man da i det hele tatt har behov for et fordyrende administrasjonsledd med kommunalsjefer? I alle fall i en liten kommune som Jevnaker.

Knut Tore Gundersen

Innbygger

Jevnaker

Drives «for godt»?

Det gjøres mye bra i Jevnaker kommune og ute i enhetene drives det utvilsomt godt – kanskje for «godt»? Kommunen ligger på 43 plass i enhetskostnader.

KOSTRA er nemlig en rangering, ikke en kvalitetskontroll! Er du som lokalpolitiker bevisst på nettopp det, og hva rapportene faktisk inneholder, så er dette et utmerket hjelpemiddel for lokalpolitikere til å få et objektivt bilde av hvordan kommunen drives. Rådmannen sitter med det praktiske ansvaret for at KOSTRA føres riktig, og kan dermed sørge for at dette faktisk blir det er tenkt – et godt hjelpemiddel.

På kommunebarometeret til KOSTRA ligger Jevnaker på en 54. plass. Ut fra innlegg på sosiale medier og aviser bør noen politikere merke seg at dette er en måling av 12 utvalgte parametere:

Helse, pleie og omsorg, grunnskole, barnevern, barnehage, økonomi, saksbehandling, vann, avløp og renovasjon, enhetskostnader, kultur, sosialtjeneste og miljø og ressurser. Disse er vektet forskjellig med grunnskole og pleie og omsorg som de viktigste (vektlagt 20 prosent hver). Etterfulgt av barnevern, barnehage og økonomi (vektlagt 10 prosent hver).

LES OGSÅ: Gledelig engasjement i JORS-saken | Signe von Streng og Kristin Flack

Slik jeg forstår det er altså administrasjon ikke med på denne målingen, slik noen synes å tro. Et eksempel på at dette fortsatt er en rangering og ikke en kvalitetskontroll er å finne i at på enhetskostnader ligger Jevnaker på 36. plass mens vi på grunnskole ligger helt nede på 329. plass. Kanskje er det nettopp en sammenheng i disse to sprikende plasseringene?

Takk til kommunestyret

Oppsummert vil jeg fortsatt hevde å ha dekning for min påstand om at skal det spares i Jevnaker kommune så er det i administrasjonen det bør hentes midler. Ute i enhetene er det ingenting å spare, snarere tvert imot. Det er også der vi brukere får valuta for pengene. Effektivisering som sparetiltak, enten det er i pleie og omsorg eller administrasjon, er imidlertid noe vi alle bør og skal gjennomføre.

Avslutningsvis vil jeg takke kommunestyret i Jevnaker som gjennom sine vedtak og i forarbeidet til møtet 13.12 viser at det er bakkekontakt og vettuge folk som representerer og gjør en jobb for oss. Fordelen med en liten, og dermed en transparent, kommune kommer tydelig fram gjennom engasjementet. Bra!

LES OGSÅ: Stopper oppsigelser og stenging av sykehjemsplasser i Jevnaker - men gir ingen garantier

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags