Svar til SVs Morten Dåsnes: Ja til samarbeid – nei til splittelse | Rolf Novsett

Samfunnsengasjert Holeværing

Samfunnsengasjert Holeværing Foto:

Av
DEL

Valg 2019: DebattÅ trekke opp «Skillelinjene i Hole-politikken» med henvisning til eiendomsskatt og mitt leserinnlegg « Fra symbolpolitikk til realpolitikk» (RB 22. august 2019), er noe for enkelt.


Når det gjelder «eiendomsskatt» så har vel de fleste fått med seg at Hole Høyre har gått imot å videreføre eiendomsskatten og når det gjelder «Klima og miljø» så er vi rent generelt enige.

Hva vi kan, bør og må gjøre på dette området vil være en av de viktigste sakene i kommende kommunestyreperiode. At Hole Høyre og Hole SV har ulikt syn på enkeltsaker på dette området må vi begge bare akseptere, Morten.

BAKGRUNN:

Men før jeg går videre vil jeg bare slå fast hva møtet i «Plan- og miljøstyret» den 19. august 2019 egentlig handlet om? Kommuneplanens arealdel!

Kommuneplanen er antakelig kommunens viktigste styringsdokument både for politikerne, forvaltningen, næringslivet, investorer, utbyggere og de som vil bygge og bo her. Arbeidet med arealdelen pågår. Den skal vise disponering og bruk av kommunens arealer de neste 10 år og er nå ute til høring.

Hole Høyre er fornøyd med «Plan- og miljøstyrets» enstemmige erkjennelse av at kommunens viktigste utfordringer på arealsiden, er mangel på boligtomter de neste 3-fire årene.

Tomter til nye Holeværinger, tomter til dem som får sine hjem innløst av FRE16, og videre manglende arealer avsatt til utvikling av næring, arbeidsplasser og boliger på Helgelandsmoen.

Det fremlagte forslaget fra administrasjonen ga ikke en god nok begrunnelse for å kreve motorveikryss på Helgelandsmoen. Her bidro administrasjonen konstruktivt med vilje til å se på endringer i et dokument de har nedlagt mye tid og innsats i, og som i all hovedsak er veldig bra.

Hole Høyre er et ansvarlig parti som viser mot og vilje til utvikling av kommunen. Da er vi avhengig av å spille på lag både med de andre partiene og med administrasjonen. Men da kan vi ikke la «ønsker om det perfekte bli det godes fiende».

Morten Dåsnes er en flink politiker og en god mann for samfunnsutviklingen i Hole. Han har gode argumenter i de sakene han arbeider for. Vedtak i vanskelige saker i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalget er ofte preget av Morten sitt tankegods.

Morten er videre en kunnskapsrik person, en dyktig innleder og debattant. Det er derfor utfordrende å gå i debatt med han. Men jeg har ikke noe behov for å gå inn i en debatt basert på de meningene han framsetter om meg og mine roller. Her tror jeg han vet bedre.

Vi har arbeidet for samme sak «idrett og friluftsliv» i en rekke år. Han som politiker (styremedlem i NIF) og jeg som administrator (leder av staben i NIF). Han kjenner også min bakgrunn som foreleser og instituttleder ved Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sør-Norge).

For det første – Morten vet mer om meg i min tid i arbeidslivet enn de fleste. Videre har han erfart at min bakgrunn preger både skrivemåte og hvilke temaer jeg tar opp i mine leserinnlegg. Det er greit at han oppfatter mine innlegg som utfordrende. Da er det kanskje ikke bare reproduksjon jeg driver med, men kanskje også noe nytenkning.

For det andre – Jeg tror vi er mer enige enn uenige når det gjelder klima og miljø. Dette er de temaområdene jeg har arbeidet mest med i dette året. Her viser jeg til notatet «Vurdering av «Framover sammen» sett i lys av «et grønt skifte» (RN 24. januar 2019) og «På vei mot nye utfordringer! Fremtidig system for behandling av husholdningsavfall i boligsameier» (RN 15. august 2019).

For det tredje – Morten vet at Høyre er «et liberal, konservativt parti», et parti med høyde under taket, der medlemmene har full rett til å ha egne meninger og stå for disse i en åpen debatt. Denne holdningen gir liv både i partiet og den politikken partiet fører.

For det fjerde – Når det gjelder «klima og miljø» så har Syver Leivestad, ordførerkandidat for Hole Høyre i sitt innlegg, «Hole Høyre tar ansvar for utfordringene innen klima og miljø», i Ringerikes Blad mandag 26. august 2019, slått fast hva Hole Høyre mener om klima og miljø.

Både Morten og jeg er opptatt av å ivareta og fremme de samfunnsbyggende kreftene i Hole. Vi har ikke det samme ideologiske utgangspunktet for vårt engasjement. Det forhindrer ikke at vi har sammenfallende syn på flere områder.

Jeg er opptatt av konstruktiv politisk dynamikk og politikere med innsyn i det de holder på med. Her viser jeg til «Det politiske perspektivet» (et leserinnlegg som redaksjonen i Ringerikes Blad enda ikke har tatt inn i avisa).

Morten er opptatt av å drive valgkamp for seg og Sv. Måten han gjør det på må jeg bare akseptere. Jeg er opptatt av å drive opplysningsarbeid knyttet til politikk og samfunnsutvikling. At jeg ikke lykkes med det ut fra Mortens vurdering, må jeg bare registrere.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags