Barn og eldre må prioriteres før politikerlønn | Eva Bekkelund-Eriksen

Når skoler melder om mangel på skolemateriell og utstyr i fagene og eldreomsorgen trenger flere hender og ressurser er det dette skattepengene våre skal gå til, skriver Eva Bekkelund-Eriksen

Når skoler melder om mangel på skolemateriell og utstyr i fagene og eldreomsorgen trenger flere hender og ressurser er det dette skattepengene våre skal gå til, skriver Eva Bekkelund-Eriksen Foto:

Av
DEL

LeserbrevLønningene til ordførere og rådmenn er søkelyset. Når politikere bevilger penger til seg selv og sørger for at de får økte møtegodtgjørelser og gir en ordfører et stort lønnspålegg samtidig som innbyggere betaler eiendomsskatt, må de regne med kritikk.

Det er forståelig at de kan oppleve dette ubehagelig og urettferdig. Det er også forståelig at politikerne forsvarer pengebruken, men det er ingen selvfølge at for eksempel ordføreren i Hole skal få over 100.000 kroner mer i lønn fordi vi er ute av Robek.

Ordføreren gikk litt ned i lønn når krisen kom, men det økonomiske uføret kom ikke av seg selv.

LES OGSÅ: Ordføreren i Hole får over 100.000 kroner i lønnsøkning

Det var en grunn til at vi endte i grøfta og inn i Robek. De som styrer, må ta ansvar. Derfor var det naturlig at den politiske ledelsen reduserte lønnen. Kommunen er likevel ikke forpliktet til å øke ordførerlønnen igjen nå. Lønnsøkning er ingen rettighet.

Oversikter viser at ordførere gjerne lønnes med rundt en million kroner. Rådmannen får gjerne mer. På mange måter kan det virke som det er oppstått en slags konkurranse.

Da politikerne i Jevnaker økte lønningen til rådmannen pekte de på hva rådmannen i Hole får i lønn. Dette er en pengegalopp som ikke er bærekraftig i lengden.

Det blir i tillegg helt feil når kommunale stillinger trues, arbeidspresset på ansatte blir stort og innbyggere får beskjed om økte gebyrer, dårligere tjenester og eiendomsskatt. En mer nøysom økonomisk politikk vil bli nødvendig i fremtiden og hvorfor ikke starte på toppen og være gode eksempler?

Godt lederskap er å sette andre foran seg selv. Og for øvrig, er ikke over 700.000 kroner i året en anstendig lønn for et politisk verv?

LES OGSÅ: Ordføreren bør ha anstendig lønn | Eirik Nørgaard

Noen forsvarer høye ordførerlønninger med at vi kun får de beste dersom lønnen er høy. De flinkeste politikerne er med fordi de har engasjement, holdninger, visjoner, ambisjoner og gjennomføringskraft. De utretter noe og gjør en forskjell.

Det finnes dyktige politiske ledere som har takket nei til høye lønninger og andre goder fordi de har ønsket å sette et eksempel. Bør ikke lønningene og møtegodtgjørelsene i politikken være nøkterne, rimelig og fornuftige?

Politikk handler vel ikke kun om penger, men om å gjøre en innsats for folk og land eller lokalsamfunn? I en tid med egoisme og kynisme, kan man lett trekke på smilebåndet av slike holdninger. De er likevel viktige, fordi de handler om verdier og kvaliteter vi trenger i samfunnet vårt.

Pengegaloppen kan virke demoraliserende. Vi kan få et altfor stort gap mellom politiske verv og annen frivillig viktig innsats i samfunnet. De som står på hver dag, hele uken, for å gi barn og unge et godt tilbud og som stiller opp for eldre og syke år etter år, må belønnes og anerkjennes i en større grad enn det som er tilfelle i dag.

Den frivillige innsatsen er selve bærebjelken i samfunnet. I vår tid, der mye handler om at det skal lønne seg, settes frivilligheten på prøve. Hva gjør vi hvis frivillige ikke vil mer?

Et sterkt samfunn fordrer mange ildsjeler, som er villig til å bruke tiden sin til beste for andre.

Et levedyktig folkestyre fordrer at politikerne prioriterer det viktigste først, som er barn og eldre.

Når skoler melder om mangel på skolemateriell og utstyr i fagene og eldreomsorgen trenger flere hender og ressurser er det dette skattepengene våre skal gå til. Politikernes lønn og godtgjørelse må komme til sist. Noe annet ville være meningsløs og feilslått økonomisk politikk.

LES OGSÅ: Hvorfor økes politikerlønningene? | Mary Blikken Gravdahl (V)

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags