Jeg har i de siste årene skrevet flere innlegg om det som har skjedd og skjer i hjemkommunen min Hole.

Alt kan dokumenteres og er gjenkjennelig for mange innbyggere. Denne gangen henvender jeg meg til alle dere som er politikerne våre i et åpent brev.

Ingen av dere som sitter i styre og stell og som har betalte verv, roller og posisjoner har likt påminnelsene om blant annet forsømmelser og forfall, men det har vært og er nødvendig å skrive om disse sakene. Det er i realiteten snakk om millioner av kroner i ubetalte regninger folk ikke får vite om.

Den styggeste saken

Dere som er innbyggernes ombud og skal ivareta innbyggernes interesser, har nok en gang tatt en avgjørelse som reiser alvorlige spørsmål:

Til tross for rasfaren i Kleivlia ved Sundvollen, har plan -og miljøutvalget klappet utbyggerne på skulderen og bestemt at de skal få bygge der.

Hva med hensynet til de som allerede bor i området og som lever med rasfaren? Har dere tenkt på ombudsrollen dere har? Dere skal i tillegg visstnok sørge for å ha ryggen fri: Kommunen vil tinglyse en klausul som fritar kommunen for alt ansvar dersom raset kommer og tar husene i dette området.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole

 

Risikofylt

Dette er meget risikofylt. Det spørs om slike klausuler holder i retten. Er uhellet ute kan vi ende med store forsikringssaker, lange rettsrunder, advokatkostnader og erstatningsbeløp som kommunen må betale. Vi som bor her får denne regningen. I verste fall kan liv gå tapt i alvorlige ras.

Noen spørsmål til dere folkevalgte ombud: Er det ingen grenser for hva dere kan være med på? Er dette vedtaket en vennetjeneste? En panikkhandling for å få flere ledige tomter for en framtidig jernbanebane som bare folk i Hole tror kommer? Har dere ikke lært noe av feilene dere har gjort de siste ti årene, og som har påført innbyggerne belastninger?

«Stat i staten»

Plan- og miljøutvalget har mye makt, og blitt en «stat i staten» i kommunen vår.

Ansvaret krever åpenhet og ydmykhet. En selvbevissthet som langt overstiger kompetanse og evner ender ofte i avgjørelser som tas på feil grunnlag.

Kleivlia er et slikt eksempel. I flere miljøer tas det nå til orde for at man må gå utvalget nærmere etter i sømmene, av hensyn til fellesskapets interesser. Det vil si en grundigere gransking eller gjennomgang av avgjørelsene utvalget tar. Dette høres ut til å være både klokt og riktig.

Egeninteresser

I innlegget i Ringerikes Blad har naboene til Kleivlia avdekket og avslørt forhold som er direkte urovekkende, og som er et rødt kort til våre folkevalgte ombud:

Det handler om arroganse, mangel på respekt, systemsvikt, mangel på oppfølging, fagmiljøer under politisk press og en bekymringsfull sammensausing av politikk og penger.

Politikere med økonomiske egeninteresser og bånd til investorer som operer i lokalsamfunnet, har ingenting i politikken i Hole å gjøre. Økonomiske egeninteresser i politikken er ikke forenlig med innbyggernes interesser.

Det rapporteres blant annet at investorer og utbyggere har lett tilgang til dere som er folkevalgte ombud mens innbyggerne må tigge om å få slippe til. Stemmer dette, er vi ille ute. «Ut av Robek-budsjettet» er blitt en prestisjesak. Rådmannen har drevet aktiv lobbyvirksomhet for budsjettet sitt i de politiske korridorene. Opposisjonen er stort sett fraværende eller unnvikende.

Foreldrenes varsko

Foreldre som har ropt et varsko om situasjonen i skolene er enten blitt avvist med villedende tall og statistikk eller møtt med feig taushet.

Er dere politikere tilfreds med måten dere har håndtert dette på?

Lytter dere egentlig til innbyggerne? Og vær ærlig: Robek eller ikke, vi kommer til å være en gjeldstynget kommune, som det bare blir dyrere og dyrere å bo i.

Svikter barn og unge

Har dere et bevisst forhold til bruken av skattepengene? Et lite eksempel: Samtidig som dere folkevalgte gir rådmannen flere hundre tusen mer i lønn, ordføreren får 20.000 kroner i lønnspåslag og bevilger dere selv en bedre middag på hotell til rundt 14.000 kroner forteller barn og unge om mobbing, skolebøker som har gått ut på dato, skolepulter og stoler som vakler og er dårlige, om dusjer uten skillevegger og murpuss og maling som faller ned.

Opprydding må til

Politikk kan være krevende, men det er også lett å bli fanget av rollen og få et usunt eierforhold til politikken og styringen. Historien viser at ledere som sitter lenge sjelden har noe å bidra med etter hvert som tiden går.

Etter alt som er kommet fram fra så mange hold, miljøer og personer, ser det ut til at vi har et regime og et system som er kostbart, som svikter og som ikke lenger tjener fellesskapet. Kleivlia og situasjonen i skolene er kun symptomer på at noe er galt. En opprydding er påkrevet.

Dette bør dere som er politikere selv ta hånd om før utviklingen fratar dere denne muligheten.

LES FLERE INNLEGG: