Viktig at Ringerike er en ja-kommune | Roger Larsen og Harald Kollstrøm

STØTTER UTVIKLINGEN:  Med tanke på en stor befolkningsøkning, også i områder rundt Hverven, mener Fremskrittspartiet det er riktig å støtte utviklingen på Hvervenmoen.

STØTTER UTVIKLINGEN: Med tanke på en stor befolkningsøkning, også i områder rundt Hverven, mener Fremskrittspartiet det er riktig å støtte utviklingen på Hvervenmoen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Valg 2019: Debatt Svar til Jim Gallagher og Ringerikes befolkning, på spørsmål i tidligere innlegg:

Hvervenkastet: Frp Ringerike er positive til nye butikker, kafeer og matbutikker på Hvervenmoen. Når vi ser dette i forhold til en stor befolkningsøkning, også i områder rundt Hverven, mener vi det er riktig å støtte denne utviklingen.
Vi trenger også arbeidsplasser når kommunen går sterkt ut og forventer 10.000 nye innbyggere.

Det er allment akseptert at Sandvika Storsenter, med stor XXL-butikk og mange andre tilbud, kaprer mange kunder fra Hønefoss-området. Et tilsvarende, og forhåpentligvis bedre tilbud på Hvervenmoen, kan føre til at folk foretrekker å handle i sitt eget nærmiljø.

LES OGSÅ: Jeg vil ha svar på lokale saker i Ringerike | Jim Gallagher

Mot bompenger

Hønefoss-trafikken: Spørsmålet har i alle fall to sider: Bytrafikk og gjennomgangstrafikk.
Trafikken gjennom byen er vi positive til. Vi ønsker mer handel i byen, og vi ønsker å gjøre det lettere å parkere.
Gjennomgangstrafikken er mer utfordrende.

Ringerike Frp vil alltid stemme mot bompenger som et alternativ. Her må en se på andre løsninger, blant annet hvordan vi får folk generelt til å bruke veiene rundt Hønefoss. Noen bedring kan komme med ny vei Eggemoen/ Hensmoen. I tillegg må kommunen se på andre tilfartsveier.

Parkering i Hønefoss: Parkering for handel/opplevelser i byen bør fortsatt kunne gjøres i byen. Men det bør tilrettelegges slik at flere får mulighet til å benytte kollektivtrafikk.
I tillegg bør nok flere av oss tenke på hvordan vi reiser inn til byen. Bor du utenfor byen må du stort sett kunne bruke bil til handleturen.

Vi kan ikke se for oss at folk som bor utenfor byen og henter barn på skole, eller i barnehage, vil sette bilen på en P-plass i utkant av byen. Vi kan ikke sentralisere bort alle menneskene som bor utenfor byen, heller ikke gjøre det vanskeligere å benytte seg av tilbudene. Det er verken befolkningen eller handelsstanden tjent med.

Parkering for pendlere, når jernbanen en gang er klar, bør være i nærhet av stasjonen.

De forslag som forutsetter en sentral jernbanestasjon langt ute på «prærien», ser vi på som lite tjenlig for en gunstig byutvikling. Men vi bør selvsagt oppfordre folk innenfor bygrensen til ikke å bruke bil til banen når det ikke er behov. Her må en legge opp til alternativ som må være bedre enn bruk av egen bil.

JA-kommune

Hønefoss sentrum: Vi mener enkel tilgang til parkering er viktig. To timer gratisparkering på kommunale plasser kan løse noe, men ikke alt. Vi må som kommune også se på leieprisene for dem som driver med torghandel. Det er viktig at prisene ikke er en begrensende faktor for dem som vil drive med torghandel eller annet på torget.
Torget bør være en plass der det er hyggelig og naturlig å møtes.

For Frp Ringerike er det viktig at kommunen er en JA-kommune. Om bedrifter ønsker en endring mener vi kommunen bør kunne ta raske avgjørelser. Eksempel kan være en bruksendring. Frp tror at alle vil tjene på å få fylt opp tomme lokaler.

Må ha tall på bordet

Hønefoss skole: Hønefoss trenger en byskole og veldig få tomter kan måle seg med den vi har i dag. Men per dato har vi ikke den hele og fulle oversikt over hvilke løsninger som er den beste og hva dette vil koste. Denne beslutningen er viktig og svært avgjørende for videre byutvikling. Og den vil binde opp kommunens økonomi for lang tid framover. Da er det nødvendig at beslutningen er basert på et best mulig faktagrunnlag.

Vi ønsker en byskole der den ligger i dag. Men å love rask oppussing kan fort bli et tomt valgkampløfte, som det dessverre er for mange av, og som det pr. dags dato ikke er noe økonomisk grunnlag for å kunne holde.
Når alle tall er på bordet, skal vi kunne svare på hva vi ønsker. Vi skjønner alle som nå kjemper for sine barns skole, og vi ønsker vi bare kunne si JA uten forbehold.

Men et kommunestyre skal kunne se dette i forhold til økonomien i hele kommunen. Den ene saken må veies opp mot mange andre.
Vi ser at noen sier JA til det som er i vinden, men vi trenger alle fakta og vi skal strekke oss langt.

LES OGSÅ: Byen vår trenger å forsterke sin attraktivitet | Ordfører Kjell Hansen 

Kryss på Helgelandsmoen

Eiendomsskatt: Vi ønsker denne fjernet, noe som også står i vårt program.

Barnetrygd: Ringerike Frp vil ikke stemme for at den vedtatte økningen av barnetrygden vil kunne føre til reduksjon i annen støtte.

Veier på Ringerike: Alt dreier seg om økonomi, og vi kan vel være enige i at det er gjort mer på norske veier de siste år enn noen gang før. Dette er et prioritert område for FrP, men igjen det handler om økonomi. FrP vil gjøre det som er mulig bl.a. ved å vurdere på nytt de rammene som tildeles dette området. Det kan hende at en kritisk gjennomgang av kommunenes konsulentbruk vil kunne gi flere midler til veisektoren.

E16: Vi ønsker ny E16 velkommen og ønsker også et kryss på Helgelandsmoen. Det siste er helt klart en bedre løsning for videre utvikling av næringslivet i hele regionen.
Når man bygger ny vei må man ha vyer for framtiden, og også tilrettelegge for dette rent praktisk.
Det vil ikke være gunstig for våre barnebarn å overta en formue i oljefondet for deretter å måtte bruke en altfor stor del på vedlikehold og oppgraderinger. Vi må følge opp nå slik at veiene også blir tryggere.

Idrett og kultur

Idretten: Frp er for en bedre tilrettelegging for barneidretten. Vi stemte for ny hall i Haugsbygd og for videre utvikling på Ringkollen, der kunstsnø var en viktig del av prosjektet. Og FrP vil fortsatt være positive og i dialog med idrettsklubbene.

Frp vil styrke kultur som favner flest mulig. Der er idrettsbevegelsen en av de viktigste, kan hende den viktigste. Særlig med tanke på vellykket integrering og forebygging av rusproblemer blant ungdom. Her har kommunepolitikerne en viktig oppgave.

Frp mener vi har bedre løsninger enn mye av det som dagens to samarbeidspartnere har besluttet. Vi håper at befolkningen på Ringerike stemmer, slik at vi får et bedre grunnlag til å få gjennomført vår politikk.

Husk at valget også er et personvalg.

LES OGSÅ: XXL åpner i Hønefoss til våren: Nå starter jakten på 50 ansatte

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags