Vi trenger et eldreombud | Ole J. Andersen

Ole J. Andersen har sin andre bok klar i god tid før krimhøytiden, påsken.

Ole J. Andersen har sin andre bok klar i god tid før krimhøytiden, påsken. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEtter mange år som helsepolitiker innen kommunen har jeg under besøk på flere institusjoner fått tilbakemelding fra brukere, pårørende og ansatte om behovet for et eldreombud. Kommunen hadde et omsorgsombud for en del år siden i en deltidsstilling, som av ukjente grunner ble lagt ned.

Fremskrittspartiet fikk forhandlet inn etablering av eldreombud i statsbudsjettet for 2019 og i regjeringsforhandlingene. Regjeringen er således enige om at det skal etableres etter samme modell som barneombudet.

I mandatet skal det legges til rette for at de eldre blir hørt og at de eldres rettigheter blir ivaretatt. Planen er at et slikt statlig ombud vil være på plass i løpet av første halvdel av 2020.

Kommunene blir ikke pålagt å ha eldreombud, men de er pålagt å ha eldreråd og representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Likevel er det et sterkt behov for et kommunalt eldreombud som skal være et talerør for eldre og pårørende i kommunen. Ombudet skal sette eldreomsorgen på dagsordenen, sørge for at de eldres rettigheter blir ivaretatt og at de får de tjenestene som de har krav på.

Mye er bra innen helse og omsorg i Ringerike, men mange eldre opplever ikke å få det tilbudet og hjelpen de har krav på. Dette går ut over de eldres helse, mestring, trivsel og trygghet den siste delen av livet. Et kommunalt eldreombud skal hjelpe de eldre i enkeltsaker.

Når tilbudet svikter står de pårørende og eldre i dag alene i kampen mot systemet. Slik bør vi ikke ha det i Ringerike. Frp går til valg på å bedre eldreomsorgen. Tilbudet bør styrkes, hverdagen gjøres enklere for pårørende og bekymringene tas på alvor

Eldreombudets innspill bør være en viktig del av prosessen før kommunepolitikere behandler aktuelle saker.

De eldre fortjener å bli tatt på alvor!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags