Morgendagens helse- og omsorgsutfordringer må løses | Ole J. Andersen (Frp)

HELSEFOKUS: Ole J. Andersen (Frp).

HELSEFOKUS: Ole J. Andersen (Frp). Foto:

Av

I det neste tiåret vil antall 80-åringer øke formidabelt. Det betyr at det kommunale tilbudet må økes.

DEL

Valg 2019: DebattFlere eldre vil være friske og aktive, men likevel vil behovet for økt antall sykehjemsplasser, omsorgsboliger med bemanning, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold og kompetente ansatte øke. Det blir en stor utfordring for kommunen. Derfor må det tenkes nytt.

Det aller meste av omsorgstjenester i tiden framover må løses med hjemmebaserte tjenester. Det vektlegges at eldre skal få bo hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Hjemmesykepleien er allerede i dag en presset tjeneste med ansatte som hele døgnet arbeider under stort tids- og arbeidspress. Denne tjenesten må styrkes allerede nå.

For at omsorgsutfordringene skal kunne løses, er det en nødvendighet at offentlige og private tilbydere samarbeider. Det er tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal ha hovedansvaret for finansieringen, driften og ledelsen, men i flere kommuner er det lange tradisjoner for at private aktører samarbeider godt med kommunene og leverer gode tjenester.

Det er kvaliteten på tjenesten som teller. Kommunene får stadig flere og flere tjenester innen helseområdet. Det er derfor en nødvendighet at offentlige, ideelle og private aktører samarbeider for at omsorgstilbudet skal bli best mulig. Et slikt samarbeid må utvikles og organiseres slik at rammene er klarlagt og ordnede arbeidsforhold sikres. De offentlige omsorgskronene må brukes effektivt.

Denne modellen kan sammenlignes med barnehageforliket for noen år siden. Når SV og FRP ble enige, ble det fart på barnehageutbyggingen i Norge. Private, ideelle og offentlige aktører samarbeidet og sørget for full barnehageutbygging i de fleste kommuner. Et godt samspill er også løsningen innen helse- og omsorg. Antall eldre som får behov for kommunal bistand fordobles. Det gjør ikke budsjettene.

LES OGSÅ: Helsepolitikken er viktigst | Ole J. Andersen (Frp)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags