Fagforbundet Ringerike tar sterk avstand fra FrP sine holdninger | Styret i Fagforbundet Ringerike

TAR AVSTAND: Leder Bente Bråthen og styret i Fagforbundet i Ringerike er svært kritisk til FrPs holdninger.

TAR AVSTAND: Leder Bente Bråthen og styret i Fagforbundet i Ringerike er svært kritisk til FrPs holdninger. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Fagforbundet Ringerike tar sterk avstand fra FrP sine holdninger, skriver Bente Anita Bråthen på vegne av styret i Fagforbundet Ringerike.

DEL

MeningerTil Ringerike Fremskrittsparti ved Magnus Herstad.

Fagforbundet Ringerike viser til reportasje i Ringerikes Blad 12.11.18 om nominasjonsprosessen til Ringerike Fremskrittsparti (FrP), der Herstad hevder at konkurranseutsetting av eldreomsorgen i Ringerike kommune vil gi tjenester med bedre kvalitet til lavere pris.

Fagforbundet Ringerike er svært kritisk til Herstad og FrP sine holdninger, om at kvaliteten på Ringerike kommune sin eldreomsorg ikke er av god nok kvalitet. Vi har ansatte som i en årrekke har jobbet under stadig strammere rammer, og som hvert år har strukket seg svært langt for fortsatt å tilby gode tjenester. Det er kommunens ansatte som har jobbet hardt for å få oss ut av Robek, og takken nå er at FrP ønsker å privatisere eldreomsorgen. FrP sine forslag vil gi våre medlemmer dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Våre medlemmer som er 55 år og eldre, vil ved FrP sitt forslag risikere å miste muligheten til å gå av med avtalefestet pensjon.

Mange andre kommuner har konkurranseutsatt eldreomsorgen. Vi ser at tjenestene ofte tas tilbake til kommunal regi. Dette blant annet fordi man erfarer at det ikke er lønnsomt for kommunene. Hvorfor skal Ringerike kommune gå flere skritt tilbake, og ikke lære av andres feil? FrP sin påstand om at privatisering er lønnsomt er gammeldags og korttenkt. Det vil kun gagne noen få velferdsprofitører som tjener seg rike på våre skattepenger!

Fagforbundet Ringerike er opptatt av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, og at våre skattepenger skal gå til velferd for alle i offentlig regi. Fagforbundet Ringerike er opptatt av at Ringerike kommune skal levere gode og framtidsrettede tjenester til innbyggerne.

Vi må nå stå sammen for å rigge Ringerike kommune for framtidens utfordringer med eldrebølgen. Dette gjør vi best ved å:

  • beholde tjenesten i kommunal regi
  • øke grunnbemanningen
  • fortsatt styrke de ansattes kompetanse
  • sikre gode lønns- og arbeidsvilkår

Fagforbundet Ringerike tar sterk avstand fra FrP sine holdninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags