Eldreminister Åse Michaelsen og Bård Hoksrud: En reform for våre eldre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRegjeringen har i vår lagt fram sin nyeste stortingsmelding; Eldrereformen «Leve hele livet» og gjennom høsten vil den bli debattert på Stortinget. Dette er en reform som skal styrke kvaliteten i eldreomsorgen.  

 «Leve hele livet» – det gjør vi jo i dag vil nok mange si. Vi blir født, lever til vi dør og vi lever mye lengre enn for bare et tiår siden. Så hva er så spesielt med denne reformen da?

For Fremskrittspartiet er det viktig at alle mennesker blir sett, hørt, forstått og verdsatt.

Spesielt viktig har det vært for oss at våre eldre får en trygg og verdig alderdom og at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den og ikke minst der de trenger den.

Vi vil at eldre får brukt ressursene sine gjennom å stå lenger i jobb, være i aktivitet, gjerne deltakelse i frivillighet. Da først, når alt dette er på plass, mener vi at en lever hele livet.

Spesiell reform

Denne reformen er spesiell av flere grunner. Først og fremst fordi den er viktig i jobben med å skape en holdningsendring i eldreomsorgen. En endring som gjør at våre eldres ønsker og behov blir satt i sentrum.

I regjeringens tidligere stortingsmeldinger har vi fokusert på å endre måten pasienter, brukere og pårørende bli møtt på gjennom å stille spørsmålet; Hva er viktig for deg?

Reformen «Leve hele livet» bygger videre på dette spørsmålet. For gjennom å hente inspirasjon fra det flotte arbeidet som gjøres i mange kommuner, legger denne reformen fram løsninger som kommunene kan benytte til å bedre og styrke kvaliteten på eldreomsorgen.

Bedre rustet

Det er løsninger innenfor mat og måltider, aktivitet og fellesskap, sammenheng i tjenestene og helsehjelp. På denne måten ønsker vi at kommunene skal bli bedre rustet til å ivareta våre eldres ønsker og behov.

Reformens intensjon er på denne måten helt i tråd med Fremskrittspartiets ønsker og krav for en verdig eldreomsorg.

Vi vet at det gjøres mye bra arbeid for eldre i kommunene. Det vet vi gjennom gode tilbakemeldinger fra flere både brukere og pårørende.

En stor takk til de mange ildsjeler og ressurspersoner som hver dag står på for at eldre og hjelpetrengende skal ha et godt liv.

Tar kontakt

Samtidig vet vi også at det finnes eldre som ikke opplever å få den hjelpen eller de tjenestene de har behov for. Flere av dem tar kontakt med oss.

Det kan være eldre som ikke får sykehjemsplass når de trenger det, dårlig mattilbud på sykehjem, for lav bemanning, lite eller ingen aktivitetstilbud eller manglende helseoppfølging. Slik skal ikke våre eldre ha det.

Vi forventer at eldre prioriteres i alle kommunebudsjettene framover, både i langsiktige planer og i form av konkrete tiltak.

I arbeidet med «Leve hele livet» har pasienter, pårørende, ansatte og myndigheter jobbet sammen om å finne og samle de gode løsninger, løsninger vi vet fungerer.

Løsningene som handler om mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Disse ønsker vi skal spres ut til alle kommuner. Vi tror jo at flere av dem kan brukes i andre kommuner. «Hvorfor finne opp kruttet på nytt»?

For oss er det også viktig at kommunene fortsetter å bygge opp sine tjenestetilbud ut fra brukernes premisser og behov. Samtidig er det viktig at kommunene bygger ut heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, slik at eldre kan ha et godt sted å bo når behovet oppstår.

LES OGSÅ:

For å hjelpe kommunene med dette har regjeringen siden 2014 lagt til rette for 13.100 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser.

Varierende behov

Kommunene får flere og flere eldre med varierende og komplekse behov. Det vet vi av statistikk og erfaring. Samtidig er det flere eldre som er friske lengre og som følge av det lever lengre og har andre behov. For disse må vi tenke nytt.

Vi må bygge aldersvennlige samfunn. Mange kommer til å leve tretti år som pensjonister. Flere ønsker å bo lengre hjemme – noe som også er viktig for en fortsatt god fungering av velferdssamfunnet.

Vi ønsker derfor at kommunene setter forbedring av tilbudet til eldre mer på dagordenen og at dette omstillingsarbeidet forankres i kommunestyrene. Vi vil avholde gjennomføringskonferanser rundt i landet som nøkkelpersoner i kommunene kan delta på.

Formålet med konferansene er å spre kunnskap om kvalitetsreformen for eldre og skape oppslutning og engasjement for iverksetting av reformen lokalt.

Eget støtteapparat

Vi satser jo på at mange kommuner vil se mulighetene i denne reformen. Helse- og omsorgsdepartementet er allerede er i gang med å etablere et eget støtteapparat som skal bistå kommunene med å tilpasse foreslåtte løsninger til lokale behov og lokale ressurser. 

Viktig å si er også at kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert i relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.

Vi har tro på at dette er veien å gå for å virkelig kunne si at i Norge lever eldre godt livet ut.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags