Det framstilles i artikkel av 11. oktober at Frp kan komme til å stemme fram en videreføring av eiendomsskatten for 2019. Det skal ikke sås tvil om Hole Frps klare standpunkt om at eiendomsskatten må avvikles ved første anledning.

LES OGSÅ: Hole Høyre vil ha budsjett uten eiendomsskatt: – Mangel på respekt for ansatte, mener tillitsvalgt

Kommunen innførte med bråhast eiendomsskatten etter forrige kommunevalg med den begrunnelse at Hole ble registrert i ROBEK-registret (liste over kommuner i økonomisk ubalanse).

Skatten ble innført uten en skikkelig taksering av boligene og med et svært lavt bunnfradrag som sørget for en aggressiv beskatning av kommunens innbyggere. Hole har i etterkant kommet seg ut av uføret med et solid overskudd i 2017, godt over inntektene fra eiendomsskatten.

Nina Lauritzsen

Nestleder, Hole Frp

 

Hole Frp kan ikke forsvare at eiendomsskatten videreføres med den økonomiske styringen som har foregått i kommunen. Kommunen er pliktig til å forvalte kommunekassens midler på en effektiv måte og har ikke godt av hvileputen eiendomsskatten medfører.

Kommunen skal finansiere gode tjenester for innbyggerne, herunder ny ungdomsskole, med eksisterende midler og lån slik andre kommuner driftes.

Høyre og Frp vil sammen få flertall for å fjerne denne urettmessige skatten. Det er nå Høyre dette eventuelt står og faller på med Frps klinkende klare standpunkt MOT eiendomsskatten.

LES OGSÅ: