Ja til flere rundkjøringer | Arnfinn J. Holten (KrF)

VIKTIG: - Hans Einar Thorset hadde et viktig innlegg, med denne illustrasjonen, sier Arnfinn J. Holten i KrF.

VIKTIG: - Hans Einar Thorset hadde et viktig innlegg, med denne illustrasjonen, sier Arnfinn J. Holten i KrF. Foto:

Av

– Vi i KrF mener rundkjøringer er et godt tiltak for å bedre trafikkavviklingen i Hønefoss, skriver Arnfinn J. Holten.

DEL

MeningerJeg syns Hans Einar Thorset hadde et viktig innlegg om rundkjøringer i Ringerikes Blad sist lørdag.

Han viste et kart for hovedveien fra Hvervenmoen og til gummikrysset med forslag til rundkjøringer.

Her ble det presentert gode løsninger for trafikkavviklingen. Men jeg syns at trafikken nordfra også bør gå i Kongens gate, slik at den ikke som foreslått går om Storgata mv. fra Kirkegata.

LES OGSÅ: Fra Hvervenmoen til Gummikrysset – uten lyskryss! | Hans Einar Thorset

Da jeg kom inn Ringerike kommunestyret i 2007 var lyskrysset i Hønengata en av de første sakene jeg var med på å behandle. Jeg kom fra politisk engasjement i Asker kommune der kryss (også lyskryss) nylig var blitt ombygget til rundkjøringer. Jeg var svært forundret over at det ikke var planlagt rundkjøring der lyskrysset i Hønengata er nå.

Men det ble understreket at man måtte vedta lyskrysset som veivesenet/fylkeskommunen ville ha, ellers ble det ingen forbedringer i Hønengata. Ja, så ble det vedtatt og bygget.

Men så, ved Haugli bilforretning ble det senere bygget rundkjøring. Det ser ut til at den fungerer godt, også for fotgjengere. Men hvordan er det med lyskrysset i Hønengata? Der har det faktisk vært trafikkulykker i forhold til fotgjengere og syklister.

Vi i KrF mener rundkjøringer er et godt tiltak for å bedre trafikkavviklingen i Hønefoss. Vi har påvirket samarbeidspartiene, slik at det er satt i gang arbeid med å få til en rundkjøring ved nedkjøringen til Eikli og med en ny vei opp til universitetet. Det vil bedre avkjøringen til universitetet vesentlig.

Arnfinn J Holten

Gruppeleder for Ringerike KrF

Og så vil det nok på denne hovedtraseen være behov for noen fotgjengeroverganger med lysregulering blant annet. for å sørge for trygg skolevei.

I forslaget til byplan/sentrumsplan er det foreslått at hovedveien gjennom Kongens gate utformes med traseer for biler, gående og syklende på en slik måte at administrasjonen sier det blir problematisk med rundkjøringer.

KrF mener denne hovedveien bør utformes med rundkjøringer; gjerne omtrent slik som Hans Einar Thorset har foreslått.

Hovedtrafikkåren gjennom Hønefoss by må ha en brukbar kapasitet for biler. Og i sentrum bør det bygges parkering under det grøntområde som KrF ønsker seg der bussterminalen og parkering ligger nå.

Vi må ha grei adgang for biler også til sentrum, dersom sentrum skal bli et attraktivt handlested mv.

LES OGSÅ: Hønefoss bør fortsatt oppleves som småby | Atle Olav Ljåstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags