I Ringerikes Blad 6. november kunne vi lese at politikerne i Ringerike vedtok og sa ja til enda flere bompengestasjoner på E16. Dette skjedde på kommunestyremøtet i Hønefoss 1. november.

Et motforslag fra Ringerike Frp om ikke å godkjenne disse nye bomstasjonene fikk til sammen bare seks stemmer og falt dermed med et overveldende flertall. Foruten Frps fem stemmer sluttet bare SOL med sin ene stemme opp om dette forslaget.

Alle andre partier og alle deres representanter synes altså at alle disse bomstasjonene er en god idé. Det hører også med til historien at den sittende regjering ikke vil godkjenne noen nye bompengeprosjekter, hvis de ikke er vedtatt og forankret lokalt.

Her på Ringerike ble altså ikke det noe problem, her vedtok man nye bompengeprosjekter uten nølen og med overveldende flertall.

 

Er motstandere

Vi i Ringerike Frp er motstandere av bompengefinansiering av nye veistykker generelt og i våre nærområder spesielt. Vi mener at finansiering av nye veier bør være en statlig oppgave.

Vi kan ikke skjønne at en nasjon som vår, som flommer over av oljemilliarder, ikke skulle kunne klare å finansiere noen veistykker, tunneler eller broer her og der.

Hvis vi sammenligner oss med for eksempel vår nabo Finland så har de omtrent samme antall innbyggere som vi har, men de har bare omtrent halvparten av det statsbudsjettet vi har. Likevel så klarer de å finansiere en rekke flotte nye veier så det bare suser uten noen form for bompenger.

I Sverige har de omtrent samme statsbudsjett som vårt, men med dobbelt så mange innbyggere. Likevel klarer de også der å bygge nye, flotte veier uten bompengefinansiering.

Disse fakta setter oss faktisk på den tanke at kanskje er det ikke bare økonomi som spiller inn her, kan det være et politisk spill fra et flertalls side for å hindre og skape vanskeligheter for biltrafikk i det store og hele? Dette synes vi i Ringerike Frp er en svært dårlig idé i et grisgrendt og langstrakt land som Norge.

Sprett bosetting

Vi tror også at mange er enige med oss i at man bør tilstrebe en sprett bosetting i landet. For å få til dette er man helt avhengig av bilen. Dessuten synes vi det er både usosialt og urettferdig med alle disse bompengene. Som vanlig skaper det mest problemer for dem som har minst. Svært mange både småbarnsfamilier og andre er helt avhengig av bil for å få logistikken i hverdagen til å gå opp.

Det være seg jobbreiser, henting og bringing til barnehage, skole, SFO og alle slags idretts- og fritidsaktiviteter som barn og også voksne er med på. Vi mener at bilen er et gode som kommer svært mange til nytte i dette landet, vi er av den oppfatning at uten bilen stopper Norge bokstavelig talt opp.

Man bør søke å legge forholdene til rette for biltrafikk, ikke forsøke å strupe bruken av bil ved å bare ilegge mer og mer av skatter og avgifter på bruken av den. Ikke alle bor midt i byen i gangavstand til alt. Spesielt i vinterhalvåret tror vi drømmen om at de fleste skal gå eller sykle til alt mulig er heller utopisk.

Nå er det jo også slik at alle de utenlandske bilene som ferdes på norske veier ikke behøver å betale bomavgifter. En presset norsk lastebilnæring merker for eksempel dette veldig godt. Forskjellen for et norsk og et utenlands vogntog på en tur til vestlandet og tilbake til østlandet er minst 4.000 kroner i bomavgifter som den ene parten altså ikke behøver å betale, snakk om konkurransevridning!

Ikke råd til elbil

Hvor rettferdig er det egentlig at det snart bare er nordmenn som ikke har råd til elbil som skal betale alle disse nye veiene? Det bør i seg selv være et ganske så interessant spørsmål.

Vi bør få beina på jorda å begynne og vurdere hva som gavner befolkningen mest totalt sett.

De som representerer Frp, blir til stadighet konfrontert med påstanden om at siden partiet nå har finansministeren så er det jo bare for henne å bevilge nok penger til alle slik at man slipper bompengefinansiering. Dette er en uttalelse jeg faktisk har hørt fra til og med kommunestyrerepresentanter både i Hole og Ringerike.

Selv i slike fora finnes det altså folk som ikke har fått med seg at i et demokrati som vårt så må man faktisk ha et flertall bak seg for å gjennomslag for noe som helst. Selv om et parti deltar i en regjering så er ikke det det samme som om man har et flertall bak seg i nasjonalforsamlingen i ett og alt. Også på Stortinget er det slik at det faktisk er flertallet som bestemmer.

Og enn så lenge så er det dessverre slik at det bare er Frp av partiene på Stortinget som er motstandere av dette omseggripende bompengeuvesenet.

Tor Bøhn