Det er som følge av regjeringens politireform bestemt at den nyetablerte operasjonssentralen i Drammen, der både brann, politi og helse er samlet, skal bli flyttet til Tønsberg. Med begrunnelse i at operasjonssentralen og politimesteren skal sitte i samme bygg.

Dagens operasjonssentral, som ligger i politihuset i Drammen, startet opp i 2010, og har på de siste seks år vist seg å fungere godt, og blir i dag brukt som en referanse landet over på hvordan operasjonssentraler burde organiseres. Brann, politi og helse sitter på samme operasjonssentral, og kan enkelt samhandle når det inntreffer ulykker som krever innblanding av flere etater. En samordning som ved flere tilfeller har vist seg å redde liv.

Buskerud SP mener det er svært uheldig at et slikt prosjekt nå vendes ryggen, for å flytte det til Tønsberg. Bestemmelsen er indikert, og en ser allerede at aktørene på operasjonssentralen ser etter nytt arbeid, og at mye av kompetansen i Drammen er på vei ut. Dette ønsker vi å stoppe.

Buskerud Senterparti ønsker en fylkesmodell, der operasjonssentralene for politi, brann og helse for hele Buskerud skal sitte sammen. Dette vil gi en løsriving av Vestfold Brann som en dag er en del av operasjonssentralen i Drammen. Dette da med tanke for at også Vestfold skal kunne skape en samlokalisert operasjonssentral med brann, politi og helse i Tønsberg, etter modellen fra Drammen.

Buskerud SP mener det er svært uheldig at et slikt prosjekt nå vendes ryggen, for å flytte det til Tønsberg.

Vi mener at en fylkesmessig ordning som vi ser på her, vil kunne være stort nok til å skape økonomiske fordeler, samtidig som vi klarer å opprettholde lokalkjennskap og områdekunnskap som er avgjørende for å opprettholde kvaliteten i de oppgaver som blir utført av en operasjonssentral.