Det er behov for flere sykehjemsplasser i Ringerike. Gamle Norderhovhjemmet var sykehjem, og det samme er Hønefoss sykehjem, som skal legges ned og erstattes av nye Heradsbygda omsorgssenter. Det er stilt spørsmål ved om døgnbemannede omsorgsboliger kan erstatte sykehjemsplasser.

Olav Bjotveit

 

Tungt pleietrengende

Det kan de nok til en viss grad, men erfaringer viser at tungt pleietrengende må ha sykehjemsplass. Situasjonen i Ringerike er nå blitt slik at en må ha «en fot i grava» for å få sykehjemsplass. Den utryggheten den demente moren følte i bemannet omsorgsbolig i Krokenveien er uverdig eldreomsorg. Slik vil vi ikke ha det.

Da kommunestyret vedtok bygging av Heradsbygda omsorgssenter og ikke sykehjem, uttalte spesialrådgiver Sveinung Homme at statlig finansieringsstøtte kun ble gitt til omsorgsboliger/omsorgssentrene. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

LES OGSÅ: Eldre får avslag på sykehjemsplass, men nye Norderhovhjemmet får ikke noen plasser 

Ifølge uttalelse fra helse- og omsorgsminister Bent Høie i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2018 i fjor vinter, var det bevilget statsstøtte til bygging av sykehjem i kommunene. Betingelsen var at kommunene måtte dokumentere behov for sykehjemsplasser ved å legge fram ventelister.

Strøk ventelistene

Ringerike kommune strøk ventelistene for noen år tilbake, uvisst av hvilken grunn. Kommunen kan med andre ord ikke dokumentere behov, og får dermed ikke støtte til bygging av sykehjem. Ventelistene bør derfor gjeninnføres slik at kommunen kan få bygget sårt tiltrengte sykehjemsplasser.

LES OGSÅ: Behovet for sykehjemsplasser vil øke | Einar Zwaig og Brit Bøhler