Gå til sidens hovedinnhold

Nei til bussbru over Petersøya | Marit Stubbraaten

Artikkelen er over 2 år gammel

– En gang- og sykkelbru fra nordspissen av Petersøya over til Vesterntangen vil være mindre skjemmende og gi kortere vei til byen for dem som bor på Vesterntangen, Støalandet og i Haugsbygd, skriver Marit Stubbraaten i Petersøyas venner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den nye byplanen for Hønefoss er et hovedmål å få redusert privatbilismen inn og ut av byen ved å gjøre det mer attraktivt å bruke buss. En pendelbussforbindelse fra Haugsbygd over Petersøya til Sentrum stopp og videre til Heradsbygda er ett av forslagene. Det jobbes også med å gjøre det raskere og tryggere å komme seg til og fra byen for fotgjengere og syklister. 

Her er flere bruer over Storelva ett av forslagene. Men det er ikke likegyldig hvor disse bruene plasseres, særlig hvis en av bruene skal være en større kollektivbru med bussfil i tillegg til at myke trafikanter skal bruke den. En slik bru vil nødvendigvis bli større og mer skjemmende enn en gangbru.

Da jeg 14. september på kort varsel møtte Ringerikes Blads journalist sammen med byplansjef Inger Kammerud, stilte jeg meg positiv til en gang- og sykkelbru over elva til Petersøya. Vel å merke hvis brua ble plassert helt på nordspissen av Petersøya, slik at friområdet med den flotte sletta ikke ble berørt.

Totalt uakseptabelt

Å bygge en stor bussbru tvers over Petersøya er derimot totalt uakseptabelt fordi det vil forringe det eneste uberørte friluftsområdet i sentrum. Konsulentfirmaet Rambøll som har kommet med innspillet om en kollektivbru over Petersøya, kan neppe ha forstått hvor viktig Petersøya er som nærturområde for folk som bor i byen og like utenfor. 

Og jo mer Hønefoss vokser og fortettes, desto viktigere blir det å bevare denne blågrønne oasen midt i byen. En bru bør gå fra elvebredd til elvebredd, ikke føres over byens populære friluftsområde.

Å anlegge en bussbru over Petersøya til Støalandet vil også by på problemer, fordi traseen mot Haugsbygd enten må videreføres til bunnen av Vesternbakken eller på ny vei gjennom leirravinerte daler til Vestern på toppen av Vesternbakken. Førstnevnte trasé er trafikkmessig lite gunstig, mens en ny veitrasé vil bli dyr og krevende å bygge.

Marit Stubbraaten

 

Vern av Petersøya

Petersøyas Venner har siden 2014 jobbet for å bevare Petersøya som friluftsområde, og et flertall av partiene har programfestet vern av Petersøya. Og i 2015 ble det flertall i formannskapet for rådmannens anbefaling om at Petersøya i det videre planarbeidet ikke skal vurderes som framtidig boligområde.

Jeg vil også minne om at Ringerike kommune har rangert Petersøya som «et A-område med meget store friluftsverdier hele året», og i kartleggingsrapporten fra kommunens Miljø- og arealforvaltning stilles det følgende stenge krav til disse A-områdene: «Omdisponering som forringer friluftsinteressen bør ikke iverksettes.»

Les også

Politikernes planer for Hønefoss: Flere bruer og ny vei til jernbanestasjonen

 

En dominerende bussbru tvers over Petersøya vil utvilsomt gjøre det, og det må være lov å spørre om noen minutter kortere kjøretid for Haugsbygd-bussen er god nok grunn til å forringe det eneste uberørte friluftsområdet i Hønefoss sentrum. Hyppige avganger, gunstige billettpriser og stor punktlighet er trolig like viktig for å få folk fra Haugsbygd til å velge buss i stedet for bil.

Ja til gang- og sykkelbru

En gang- og sykkelbru fra nordspissen av Petersøya over til Vesterntangen vil være mindre skjemmende og gi kortere vei til byen for dem som bor på Vesterntangen, Støalandet og i Haugsbygd. En ekstra bonus er at de mange som vil trene, sykle eller gå tur, kan bruke gangbrua over til Petersøya og komme rett inn på den fine «Elvelangs-stien, som går fra Benterud via Schjongslunden og Petersøya og videre langs Glatved til Hovsenga.

Det er å håpe at den delen av gangstien som mangler mellom Petersøya og Idrettsparken kan bli fullført i løpet av de nærmeste årene.

Les også

Arkitektstudenter bidrar i byutviklingen: – Hønefoss må ses på med friske øyne

Byforskjønnelse og helsegevinst

Men det må stilles strenge krav til den arkitektoniske utformingen av gangbrua slik at ikke naturopplevelsen forringes for de mange som bruker Petersøya, og samme estetiske krav bør stilles til de andre bruene som skal anlegges over Storelva uansett hvor de plasseres.

De nye bruene kan altså både bety en byforskjønnelse og i tillegg gi en helse- og miljøgevinst hvis flere velger bort bilen når de skal til byen. Hønefoss har et stort potensial til å bli en attraktiv elveby, og Glatved Brygge og «Elvelangs»-stien er to skritt i riktig retning.

Og sist, men ikke minst kan Petersøya utvikles til å bli en fantastisk elvepark hvis politikerne kjenner sitt ansvar og sier nei til en skjemmende bussbru tvers over byens blågrønne lunge.

Kommentarer til denne saken