Svært mange ønsker å bevare Petersøya som en grønn lunge uten boligbygging. Kommunens fagfolk og et flertall av politikerne våre mener det samme. Det er strålende!

Utvikling av et bedre tilbud for kollektivtransport er viktig for Hønefoss. En pent utformet gang- og sykkelbro fra Vesterntangen over nordenden av Petersøya vil bli ønsket velkommen.

LES OGSÅ: Nei til bussbru over Petersøya | Marit Stubbraaten

Må bussen over broen?

Men er det klokt med bussbro? To broalternativer skal nå utredes. Ifølge avisoppslag er den ene broen seks meter bred, den andre ti meter. Bussbroen er altså nesten dobbelt så bred som gang- og sykkelbroen. Det må utvilsomt bety mye for prisen, plassbehovet og utseendet. Er det fornuftig å ta disse ekstra kostnadene og ulempene?

Jan G. Eriksson

Bypatriot og venn av Petersøya

 

En bussbro vil gi litt kortere reisetid fra Haugsbygd til Hønefoss sentrum sør. Er det sikkert at alle ønsker å reise dit? Det er vel for eksempel slik at det meste av busspendlingen ut fra Hønefoss vil bli overtatt av Ringeriksbanen. For disse reisende er det viktigst å komme raskt til jernbanestasjonen og ikke til Sentrum Stopp. (Tunnel fra «Lyskrysset» og bro over Begna er omtalt som del av ny trafikkløsning).

De som skal til byen for å besøke butikker eller kulturtilbud har antakelig ikke like stort hastverk. Kanskje er det Hønefoss nord eller Hvervenkastet de vil til.

Les også

Hvor er brua for de minste? | Marianne Johannessen

 

Nytteverdien må vurderes

Bussene fra Haugsbygd utgjør en forsvinnende liten del av bilkøene på bybrua. Å fjerne disse bussene vil neppe gi merkbar bedring av framkommeligheten for de andre trafikantene.

Forbedring av trafikksituasjonen i Hønefoss vil kreve store investeringer, og prioritering av begrensede ressurser blir nødvendig.

Vi må kunne forvente en grundig vurdering av nytteverdi ved broalternativene. Alle ulike kostnader og ulemper må dokumenteres før vedtak om en eventuell bussbro over Petersøya fattes.

Mange av oss mener de totale kostnadene er langt større enn nytteverdien.