Gå til sidens hovedinnhold

Arne Broberg (H): Petersøya er ingen valgkampsak

Artikkelen er over 6 år gammel

Høyre vil avvente sterke meninger om Petersøya til områdeprogrammet er klart. Petersøya er ikke en valgkampsak, mener Arne Broberg i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min artikkel om byutvikling i avisen 27. august, har avfødt tre tilsvar; fra Knut Fure 28. august , hvor overskriften er «Friluftsområde eller bebyggelse?» , Hans Bergan 29. august, med overskriften «Feil om Petersøya» og Helle Moe Ringerikes Blad 1. september: «Tåkelegging om Petersøya» .

Alle innlegg fortjener et tilsvar fra min side.

Viktige saker

Formannskapets møte 18. september, behandlet to viktige saker i forbindelse med byutviklingen av Hønefoss sentrum:

  • En gjennomgang av grovsilingen av innspill til kommuneplanens arealdel, hvor man bestemte hvilke forslag man skulle gå videre med i den videre planleggingen. Her var kun et forslag i sentrum tatt med; Petersøya, som var anbefalt «Ikke videreført». Dette ble vedtatt mot Høyres og Frps stemmer.
  • Senere i møtet vedtok formannskapet (senere også vedtatt i kommunestyret), at første fase i planleggingen av Hønefoss sentrum skal skje gjennom såkalte områdeprogrammer, som etter politiske beslutninger, skal gi de overordnede føringer for det videre planarbeidet. Dette skal skje med blant annet innhenting av ekstern ekspertise, les; paralllelløp med innleide arkitekter og så videre, som en basis for dette arbeidet skal blant annet alle utredninger, som jeg har nevnt i min tidligere artikkel, ligge til grunn, samt KVU-en (uttalelse) vedrørende trafikkavvikling i Hønefoss sentrum. Derfor virker det noe underlig, at enkelte partier i forkant av arbeidet med et slikt områdeprogram, programfester at Petersøya ikke skal medtas i arbeidet med en overordnet plan for Hønefoss sentrum. Da får man jo ikke vite hva man eventuelt sier nei til?

LES OGSÅ: Flertallet vil ikke ha utbygging på Petersøya

Kommunen avgjør

For det er kommunen som reguleringsmyndighet som til syvende og sist, gjennom de politisk valgte organer, som avgjør hvordan byens sentrum skal utvikles.

Hans Bergan og Helle Moe etterlyser Ringerike Høyres syn i denne saken.

Ringerike Høyre har ingen tradisjon for å binde opp sine kommunestyrerepresentanter i saker det kan være forskjellige syn på. Derfor mener jeg det vil være fornuftig og avvente resultatet av ovennevnte arbeid med områdeprogrammet, før man tar standpunkt, og ikke forsøke å lage dette til en valgkampsak.

Bystrand

Personlig er jeg imidlertid av den oppfatning at Hønefoss sentrum, herunder Petersøya (og flomøyene) kan utbygges/utvikles som en del av «Bystranda/Strandpromenaden», og (ikke naivt, men realistisk) at dette må skje i et samarbeid med private investorer, og ikke gjennom dugnad og frivillig arbeid.

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken