Buskerud fylkeskommune «eier» kollektivselskapet Brakar AS, og har konsesjon på de fleste kollektivrutene i Buskerud. Selskapet har klare krav knyttet opp mot skoleskyss i de fleste kommuner/ kommuneregioner, og utøver rollen sin på en god måte i så måte.

Store deler av Buskerud er imidlertid grisgrendt, med store avstander mellom start og stopp på den enkelte rute, og rutene fungerer derfor også som gode tilbud for dem som pendler til og fra jobb, skal besøke venner og bekjente samt skal ta seg til og fra butikken i kommunenes tettsteder.

LES OGSÅ: – Jeg har begynt å fylle fryseren i tilfelle jeg ikke kommer meg ut i sommer

Mottoet for Brakar er/var «det skal være attraktivt å reise kollektivt». 4. mai i år publiserte Brakar AS på sine hjemmesider en liste på opp mot 40 bussruter i Buskerud under «endringer i sommerkjøringen», hvor hele kollektivtilbudet «legges ned» i opp mot 8 uker.

Tidsrommet ligner svært på «hele skoleferien» og rammer ikke denne, men er krevende for pendlere med vanlig ferie samt andre brukere av det kollektivtilbudet er blitt avhengige av.

Per R. Berger

Ordfører i Hole kommune

 

Som ordfører i Hole har jeg fått flere henvendelser på hvorfor dette skjer, og om det ikke er mulig å opprettholde et tilbud som gjør det mulig å ta seg fram i det minste morgen og kveld, og vil be Brakar AS om å se om dette kan innpasses.

I Hole ville jeg profilert denne som «Sommerbussen», som kunne gi et tilbud morgen og ettermiddag, og hvor daglige brukere, hyttefolk, campinggjester, reisende til/ fra Ringeriksbadet samt de pendlere som kun har ferie tre-fire uker kunne benyttet tilbudet.

Da ville mange bli fornøyd og oppfatte det som attraktivt å kjøre kollektivt.