11. september står landet vårt, fylket vårt og kommunene våre foran et skjebnevalg. Norge vil bli sentralisert om Regjeringa blir sittende! Vinner Høyre og FrP valget, vil de ta det som et kvalitetsstempel på sin politikk, et signal om at de kan kjøre videre i samme spor – bare med enda mer trykk enn før.

Flere sammenslåinger

Buskerud skal tvinges sammen med Akershus og Østfold. Hva vil skje med kommunene? En drøy uke før valget ble katta sluppet ut av den blå sekken: FrPs nestleder, Per Sandberg, proklamerte at reduksjonen av antallet kommuner skal fortsette. 160 kommuner er hans mål.

Kommunalminister Sanner fulgte opp uten å ville tallfeste, men fra før vet vi at Høyre har sagt 100 og deres støttespillere i NHO har sagt 77 kommuner. Reformen som opprinnelig var basert på frivillighet har utartet via lokkepenger og utilbørlig press til ren, skjær tvang for å realisere det nye kommunekartet.

Ringerike, Jevnaker og Hole holdt stand i første omgang, men slipper ikke unna i neste runde. Antall kommuner i Buskerud vil med Høyre bli fire, maksimalt fem, kommuner – Kongsberg, Drammen, Ringerike, Hallingdal, kanskje Midtfylket.

Svekket bemanning

Den Høyre-styrte regjeringen sentraliserer statlig og kommunal virksomhet på alle områder. For Ringerike er dette tydeligst når det gjelder politiet. Politimester Christine Fossen vil neppe legge fram sin beslutning om arresten og bemanninga på politistasjonen i Hønefoss før valget, men signalene er klare – det blir en kraftig svekkelse av bemanningen som følge av at administrasjonen og spesialtjenester i Tønsberg krever langt større bemanning enn det politimesteren hittil har gått ut med.

Dermed vil Ringerike tappes for politifagfolk, på et sentralt område som kunne være et brohode for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Sentralisering av makt vil gi et dårligere servicetilbud for befolkningen vår, noe som også vil svekke mulighetene for at det private næringslivet kan bli lønnsomt og gi trygge arbeidsplasser.

Den eneste medisinen mot denne sentraliseringen er en ny regjering med et sterkt Senterparti hvor desentralisering er varemerket.

Beholde kommunene

Senterpartiet vil sikre trygg og forutsigbar kommuneøkonomi. Beholde Ringerike, Jevnaker og Hole som egne kommuner. Sette inn folkevalgte fra Buskerud i styrene for våre sykehus.

Lensmann i hver kommune må til for å sikre godt, forebyggende politiarbeid og sivile tjenester nær folk. Flere politipatruljer med lokalkunnskap. Beholde døgnåpen arrest hele året på Hønefoss.

Heimevernet må styrkes med flere soldater. Sivile nøkkelobjekter, eksempelvis Kartverket, må sikres med HV-mannskaper.

Matjord og kulturverdier

For Senterpartiet er det avgjørende at den nye jernbanen og E16 gjennom Hole og Ringerike tar hensyn til matjord, dyreliv og kulturverdier. Husk, her har vi et av Norges viktigste naturområder, derfor har blant annet Hole fire kongekroner i sitt kommunevåpen.

Som eneste parti på Stortinget fra Buskerud, har vi derfor i alle sammenhenger tatt fram behovet for at denne vei og jernbaneframføringen må bli et forbilde i Norge for hvordan en tar miljøhensyn i samferdselssammenheng. Det skal vi følge helt fram til byggestart i 2019.

Nå er det alvor, folkens. Bare Senterpartiet har troverdighet i kampen mot sentraliseringskreftene. Husk hva vi gjorde for Ringerike sykehus! Som Buskerud Senterpartiets øverste kandidater skal vi love deg at vi tør å si ifra der andre velger å tie. Det er vårt varemerke.

Gi derfor Senterpartiet din stemme i år!