I det siste møtet i helse, omsorg og velferdskomiteen ble vi vist rundt på den nye hjelpemiddelsentralen på Austjord. Ingen tvil, det har blitt en godt tilbud til mange.

Vi fikk også et innsyn i hvordan velferdsteknologien vil/kan virke. Medisiner kan deles ut igjennom datateknologi, og når man blir syk, kan den også varsle. I noen tilfeller må man være overvåket, hvis man godkjenner det selv. Dette vil spare kommunen for store summer, antakeligvis.

LES OGSÅ: Borsch og Relling: - Ensomhet blant eldre et stort problem

Isolerer mennesker

Det fikk meg til å uttale: Ingen teknologi kan erstatte mennesker, uansett hvor langt den kommer. En slik velferdsteknologi vil være med på å isolere mennesker, noe som vil føre til mer ensomhet, som igjen vil føre til depresjon og flere innleggelser på sykehus. Det vil gå utover menneskers livskvalitet, både psykisk og fysisk.

Per Askilsrud

Nestleder i helse, omsorg og velferd i Ringerike kommune

 

Ringerike kristelige Folkeparti har menneskeverd i sentrum som sitt valgspråk. Vi vil aldri kunne akseptere en dårligere eldreomsorg. Å ta vare på de eldre, syke og uføre må være førsteprioritet.

Omsorg for andre

Omsorg for hverandre må det være i alle ledd i en kommune, helse og omsorg først! Over tid vil det også være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Når det er sagt, kommunikasjon med andre mennesker er viktig. Det å kunne sitte ned litt, dele en kaffekopp eller lignende, betyr mye for mange. Det er viktig at dette ikke blir rasjonalisert bort. Da blir vi fattigere alle sammen.