Om du bor i Buskerud, Vestfold, Malawi eller Haiti, så er vann en kilde til liv. Men likevel går millioner av mennesker gjennom et helt liv uten tilgang til rent vann. Det vil vi i Tunsberg bispedømme gjøre noe med.

Hver dag drikker millioner av mennesker skittent vann.

For å si det enkelt: Det er ikke greit, fordi tilgang på rent vann er en rett alle har. Nå krever vi at norske politikere legger en plan for å unngå dette i framtiden.

Store konsekvenser

Urent drikkevann kan få veldig alvorlige følger. I verste fall kan det føre til dødsfall, men også alvorlig sykdom, store ekstrautgifter til medisiner og manglende skolegang kan være konsekvensene.

For halvannet år siden bestemte verdenssamfunnet seg for at alle skal ha tilgang på rent vann innen 2030. Derfor har vi alle et felles ansvar for at alle i verden skal få rent drikkevann, og vi har 13 år på oss til å klare det.

Per Arne Dahl

Biskop i Tunsberg bispedømme

 

Det er FNs bærekraftsmål som sier at alle mennesker skal ha rent vann innen 2030. Det er temmelig ambisiøst, men også Norge har sagt ja til disse målene – og dermed har vi også forpliktet oss. Likevel har ikke den norske regjeringen lagt noen planer for hvordan vi skal nå dette målet. I forbindelse med Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp blir det nå krevd handling fra regjeringen.

LES OGSÅ: Håper å feire 50 år med rekordinnsamling

Går med bøsser

Alle menighetene i Tunsberg bispedømme er stolte støttespillere til Fasteaksjonen, og er med på kravet til våre folkevalgte om å lage en vanntett plan. I tillegg er vi med og går med bøsser for Fasteaksjonen som blir arrangert over hele landet fra 2. til 4. april. Det er 50. gangen at nordmenn får sjansen til å bidra til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

 

Pengene går til å bygge brønner og sikre flere trygg tilgang til rent vann. Med andre ord tar vi vårt ansvar for å nå målet om rent vann til alle. For oss er det veldig viktig å se utover egne kommune- og landegrenser. Det å hjelpe andre er en viktig del av kirkens samfunnsrolle. Alle kan ha bruk for litt støtte av og til. Derfor er det også viktig at vi noen ganger står opp for andre sine rettigheter – slik som retten til rent vann.

Rent vann har aldri vært noen mangelvare i Norge, men vi vet at det ikke er slik alle steder. I mange land er naturen langt fra like gavmild som vår natur, og noen steder fører klimaendringer også til endringer i nedbør og tilgangen til vann.

Brønner

Å bygge brønner kan være en av løsningene for at flere skal få vann, og vi har gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid sett at mange landsbyer blomstrer når de får ny brønn. Mange arbeidstimer blir spart inn når vannet er enklere å hente, og mange kan gå mer på jobb og skole fordi de er friskere. Og ved å gi opplæring til lokale ildsjeler, så blir brønnene også fungerende i mange, mange år fremover.

Det å ta vare på Guds skaperverk, og det å se alle våre medmennesker er selve fundamentet for oss som kirke. Derfor er det selvsagt at vi støtter opp om Fasteaksjonen også i år, og jeg håper du vil ta varmt mot bøssebærerne om de ringer på din dør.

Ditt bidrag kan bety en forskjell for andre – og sammen kan vi alle bidra til å nå målet om rent vann til alle innen 2030.