Å se hvor urettferdig verden er, kan være ubehagelig. Noen flykter fra krig, andre får livsgrunnlaget ødelagt av ekstremvær. Som kirke har vi et mål om å gjøre ubehaget om til handling.

Hver dag får vi bekreftet på nyhetene at verden er urettferdig, og det er menneskers handlinger som skaper denne urettferdigheten. Derfor er det også menneskers handlinger som kan endre på uretten.

Det er selvsagt grenser for hvor store endringer handlingene våre kan gjøre, men for noen kan det bety forskjell på liv og død at vi bryr oss. Det i seg selv er grunn god nok til at vi skal fortsette å gjøre motstand mot urettferdigheten.

Bedre sammen

Som enkeltpersoner kan vi gjøre mye, og sammen kan vi gjøre enda mer. Det er mange mennesker som er en del av Tunsberg bispedømme, og for oss som kirkesamfunn er det viktig å stå sammen om noe som er til det bedre for andre. Dette er viktig for å skape et fellesskap, men også for å praktisere vår egen tro om å gjøre noe for våre neste.

I bispedømmet vårt er den kommende Fasteaksjonen en av måtene vi uttrykker nestekjærlighet på. Frivillige, mange av dem konfirmanter, går rundt med bøsser for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid med blant annet vann og doer rundt om i verden.

Det at folk trenger hjelp for å få rent vann, noe som er helt grunnleggende i de fleste sine liv, forteller oss også at disse menneskene mangler mye annet. Og det at de ikke har rent vann kan gjøre dem syke, og i verste fall kan de dø.

Per Arne Dahl

Biskop i Tunsberg bispedømme

Tønsberg

 

Å kjenne på ubehaget

Når vi først starter på slike tankerekker kommer ubehaget fram i de fleste av oss. Men dette ubehaget er viktig å kjenne på, og da er det viktig å omgjøre det til et engasjement for det vi tror på og mener er rett. Det verste vi gjør er å ikke gjøre noe.

Alle disse ordene kunne hørt hjemme i en søndagspreken, men nestekjærlighet er ikke en verdi som kirken har enerett på. Vi i Tunsberg bispedømme har troen på å utfordre også andre deler av lokalsamfunnet vårt. Vi vil peke på det som er ubehagelig, med håp om at flere vil la seg engasjere til å gjøre ubehaget om til handling.

Vi kunne slått oss til ro med å ha en kollekt i kirken til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid. Men, igjen, er det viktig for oss å utfordre samfunnet rundt oss også. Vi kan alle bidra til å gjøre verden litt mer rettferdig enn den ellers ville vært.

SLIK GIKK AKSJONEN I FJOR: Ringerikinger ga rent vann til 1.000 personer

Ta imot bøssebærerne

I landene hvor Kirkens Nødhjelp jobber, samarbeider de med trosbaserte organisasjoner, både kristne og muslimske. Vi i Tunsberg er del av den globale kirke, og gjennom den årlige Fasteaksjonene deltar menigheter i både by og bygd på den dugnaden som Fasteaksjonen er.

Jeg håper du vil ta vel mot våre bøssebærere på Fasteaksjonsdagen den 20. mars.

LES OGSÅ: Per Arne Dahl slutter som biskop