Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune? | Oddbjørn Hoem

NY REFORM: - Å planlegge for egen alderdom er en viktig del av reformen, sier Oddbjørn Hoem i Hønefoss pensjonistforening.

NY REFORM: - Å planlegge for egen alderdom er en viktig del av reformen, sier Oddbjørn Hoem i Hønefoss pensjonistforening. Foto:

Av

– Det meste av ansvaret for eldrereformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta i et tak, sier Oddbjørn Hoem i Hønefoss pensjonistforening.

DEL

Meninger1. januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner.

«Leve hele livet» handler om det som er viktigst i livet; fellesskap, aktivitet, deltakelse, forebygging, god mat og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta i et tak.

Å planlegge for egen alderdom gjennom tilrettelegging av egen bolig, investering i venner og sosiale nettverk, samt å opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv, er en viktig del av reformen.

Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det.

Oddbjørn Hoem

Leder i Hønefoss pensjonistforening

Hønefoss

Reformen slik den foreligger skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår kommune, nå og i fremtiden?

Pensjonistforbundet v/Hønefoss pensjonistforening er klare på at skal vi lykkes i dette arbeidet må vi allerede ved reformens start involvere de eldre selv, frivillige og pårørende. Vi må sørge for at alle eldre får brukt ressursene sine og dekket behovene sine, uansett hvor de bor.

Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og en naturlig samarbeidspartner for kommunene og eldrerådene i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor lokalpolitikere og kommuneansatte til å ta kontakt med oss, slik at vi kan være en god samarbeidspartner når kommunen skal kartlegge behov og utfordringer og foreslå løsninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags