Dette er eldreomsorg i praksis, pensjonister skal ikke lenger ha mulighet til å sjekke slippen. Og det skjer atter en gang diskriminering av pensjonister, til tross for alle skrytende regjeringer og Storting med allverdens lovnader, alltid, eller alltid før et valg.

Etter min mening er dette et «snikende» vedtak, og en hån mot de som «bygde» landet etter krigen.

Men, så vidt jeg vet, er det ikke NAV som er «syndebukken». De får bare sine lover og direktiver fra Storting og Regjering, og da så!

Arnold Harald Høistakli

Pensjonist

Jeg skjønner godt at utviklingen i hele verden går mot global digitalisering, og vil du ikke, så skal du i et demokratisk samfunn. I følge bladet Pensjonisten, organ for Pensjonistforbundet, v/Harald O. Norman, nr. 3, har «Jeg vil se slippen min», gått som en farsott over hele landet, og fått tusenvis av henvendelser, omtrent hver dag.

Hvordan ville de arbeidende i vårt land ha reagert hvis lønnsslippen uteble? Ramaskrik over det ganske land. Er det bare å vente på det neste diskrimineringsvedtak i eldreomsorgen, eller reelle tiltak i eldreomsorgen i positiv retning? Kanskje etter valget i september?

De fleste politikere er jo eksperter i veltalenhet, men de blir vel eldre de også. Og de har vel sikret seg økonomisk, men helt til slutt: Får de lønnsslipp?