Hans Høyer: Parkering, en grønnere og mer levende by

Hans Høyer oppfordrer til nytenkning om parkering i Hønefoss.

Hans Høyer oppfordrer til nytenkning om parkering i Hønefoss. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Går det an for kommunen å tenke helt nytt om parkering? spør Hans Høyer i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggJeg har tidligere hatt innlegg i Ringerikes Blad om at Hønefoss ifølge Statistisk Sentralbyrå er den by i Norge hvor det kjøres mest bil! Og det er blitt gjentatt og debattert de seneste dager. Ingen god reklame for byen - og de som vil flytte hit. Det medfører jo både forurensning og støy – sikkert noen trafikkulykker. Byen har rikelig med p-plasser – se alle de nye plassene anlagt ved Hønefoss videregående skole. På Tippen og ved kirken er det ofte ledige p-plasser. De mange p-plassene medfører at flere kjører bil – og forverrer klima og miljø og større fare for ulykker.

Jeg registrerer i Ringerikes Blad ulike forslag for å komme bilistene imøte. Stort engasjement fra leserne - mens avisen og politikerne er nærmest fraværende.

La meg bringe inn Haugesund hvor det i bygatene finnes rikelig med korttidsplasser – 30 minutter – uten p-avgift. Man rekker et ærend – og det gir sirkulasjon av p-plasser. De avgiftsbelagte p-plassene har gebyr til kl 15/hverdager og kl 13/lørdager – ikke lenger. Hvis man ikke ønsket å betale, ventet man til etter disse tidene.

Inntekter av p-avgiften?

Hvor store inntekter Ringerike kommune og de private parkeringsselskapene har av p-avgiftene etter kl 15 eller 13 når de i tillegg må ha p-vakter og annet personell på plass for å kontrollere vites ikke? Det regnestykket kunne vært interessant å se? Vi kjører rundt i store, kostbare biler, men vil visst nødig betale p-avgift. Et ordtak sier: vi sparer på skillingen og lar daleren gå! Kan det derfor være et psykologisk aspekt som gjør at vi ikke vil betale noen få kroner for en p-plass? Kanskje, jeg vet ikke. Går det an for kommunen å tenke helt nytt hva gjelder parkering?

Etter at Norderhovsgaten ble omgjort til gågate er den etter mitt syn blitt en litt trist, ødslig og død gate. Død i den forstand at det kun er feltet foran inngangen til Kuben og Kong Rings gate som «lever». Resten av gaten er tom, kanskje noen få syklister – og 10-12 skilt. I utgangspunktet er jeg for et mest mulig bilfritt sentrum, men det er nok lenge dit, mener jeg det burde tillates gjennomkjøring. Det har óg vært leserinnlegg om gatene bak Kuben, Holmboes gate og Sundgaten som har fått økt biltrafikk – her finnes knapt fortau.

Flere inngangsdører

Flere har tatt til orde for merking med oppmalt fotgjengerfelt eller fysiske hinder foran Kuben for å lede fotgjengerne på rett vei. Veldig bra! Finnes statistikk på antall ulykker fotgjenger-bil i gaten?

På rutebilstasjonen i Sandvika finnes et repos for passasjerene med kun ett fotgjengerfelt til og ett fra - med et utall kryssende busser og fotgjengere rundt «øya» hvert døgn – det går visstnok bra. Burde det ikke da være mulig å «disiplinere» fotgjengerne utenfor Kuben?

For å skape mer liv i gateløpet kunne jeg ønsket flere inngangsdører direkte fra Norderhovgaten og inn i enkeltbutikker - men innser at det kan by på noen sikkerhetsmessige utfordringer.

Alt bør forsøkes

Jeg ser at ordføreren ikke vil ha gratis parkering for sentrumsbutikkene fordi «han tror det vil føre til økt biltrafikk» i sentrum – men kjære ordfører: Kan det egentlig bli stort mer trafikk enn det allerede er i dag?

For å hjelpe de flotte sentrumsbutikkene – som må nedbemanne eller stenge - bør alt forsøkes. Kanskje kunne p-plassen foran DNB-bygget avsettes til gratis to timers parkering for dem som handler utendørs; slik kundene på Kuben tilgodeses. Er det egentlig noen logisk grunn til forskjellsbehandlingen om du handler innen- eller utendørs? Neppe!

Høyt gjerde

Dessuten - gjerdet langs Fengselet er høyt og hindrer at de vakre og historiske Fengselsbygningene og den frodige og vakre hagen innlemmes i byrommet mellom Kuben og Fengselet. Dersom gjerdet senkes en meter, ville det bidra til at området ville få et grønnere uttrykk. Eiendommen er fredet, ja vel, men praktisk tilrettelegging tilpasset dagens samfunnsbehov kunne kanskje vinne frem? Dersom det er viktig å beholde gjerdets høyde, kunne det løses med en slank lekter gjerne med en profil i riktig høyde – hvilket vil gi luft mellom gjerdet og bjelken.

Det samme gjelder gjerdet i Kong Rings gate – inntrykket er lukket og blir en barriere.

I dag er det som å gå langs et langt, hvitt skjermbrett. På forsiden – i Storgaten - har man derimot funnet åpnere og heldigere løsninger.

Når den tidligere åpne, fine plassen ved Brutorget nå dessverre nærmest lukkes og fortettes av bygg som ikke overbevisende er tilpasset omkringliggende hus– tror jeg behovet for grøntområder andre steder i sentrum blir desto viktigere.

Levende by - Baker Brun

Tidligere hadde kaféen Baker Brun åpent hver søndag, men nylig har de måttet stenge på grunn av dårlig besøk. Nordmenn har nok enn så lenge ingen stor tradisjon for å gå på kafé på søndager – slik man har i andre europeiske byer – da vil mange av oss heller ut i skog og mark eller kose oss hjemme. Det sitter nok dypt vår folkesjel, men den er nok i endring.

Mens mange av oss altså ønsker færre biler i og gjennom sentrum, burde kommunen, Fylkeskommunen og Statens veivesen i mellomtiden forsøke enkelte hensiktsmessige tiltak for å flere til å benytte butikkene i Storgaten og rundt Søndre torv for å skape bærekraftige butikker og kaféer - vi vel vi ha nå og i fremtiden? Ingenting burde være uprøvd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags