Styret for Randsfjordfestivalen kan notere seg for en knallsuksess ingen kunne forutse. Alle ære til alle som har stått på, ikke bare på selve dagen, men i uker og måneder. Arrangementer som dette gjør seg ikke selv. Planlegging ned til minste detalj må til for å lykkes.

Festivalen er ny av året, og arrangøren hadde håpet på rundt 2.000 deltakere. Fasiten er anslagsvis 4.000 – 5.000, altså over det dobbelte. Bare det å klare håndteringen av så mange flere enn beregnet, uten at det tilsynelatende har oppstått problemer eller uheldige situasjoner av noe art, sier litt om apparatet som står bak.

Øyvind Lien

Nyhetsredaktør i Ringerikes Blad

 

Frivillighet er stikkordet for å lykkes med en heldags festival. Med kun lønnede medarbeidere sier det seg selv at økonomien ville grunnstøtt allerede før vannlekeapparatene var på plass.

Så derfor: Rundt 120 frivillige skal ha all mulig takk for at de brukte av sin tid. Festivalen er en gavepakke til lokalmiljøet, ja hele regionen.

Og la det være sagt: Jevnakers beliggenhet i sydenden av Randsfjorden er som skapt for en festival med vannaktiviteter. I godvær, som vi hadde lørdag, kan det knapt finnes et bedre sted å ha et slikt arrangement.

Så har heller ikke festivalstyret brukt mye tid på å bestemme seg for veien videre: Etter bare noen timer varsles det ny festival neste år, og da skal den kanskje gå over to eller flere dager.

Vel blåst. Det kan tyde på at Randsfjordfestivalen er i de aller beste hender. Vi gleder oss allerede til neste år.   

Bli med Gaute (9) og Jonathan (9) på Randsfjordfestivalen