Gå til sidens hovedinnhold

Vil du ikke, så skal du...

Øyvind Lien

Nyhetsredaktør i Ringerikes Blad

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyre-representant Christopher A. Wand i Hole blåser nytt liv i debatten om kommunesammenslåinger.

Kommentar Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Han tar til orde for bruk av tvang, fordi han mener det eneste riktige er at Hole og Ringerike slås sammen – og fordi han mener å vite at fylkesmannen er av samme oppfatning.

Ingen bør la seg overraske over at Wand sier ja til en felles framtid for de to kommunene. Han har hele tiden vært blant de tydeligste lokalpolitikerne, også da han møtte grasrota på Hole Høyres folkemøte på Sundvolden.  Vel vitende om at partiet har programfestet sin holdning til Hole som egen kommune også i framtiden, sto han opp og mente noe.

Det var det mange andre som ikke gjorde.

Likevel – det å bruke «Vil du ikke, så skal du...»-strategien i denne prosessen fører neppe noe godt med seg. Da flertallet av politikerne i Hole gikk inn for å spørre folket til råds, var på mange måter løpet lagt. Premissene for tolkninger var ikke lagt på forhånd.   Når du først går ut og spør velgerne om hva de mener, skal det godt mot og gode overbevisningsevner til for å komme unna med å velge annerledes enn det stemmeresultatet skulle tilsi. Det å vise til lav valgdeltakelse i etterkant, godtas stort sett bare av dem som er uenige i utfallet.

Det er mange grunner til at Ringerike og Hole bør slås sammen, noe også Ringerikes Blad har gått inn for. Det å samle kreftene i krevende økonomiske tider er til det beste for alle. Men et flertall av Holes innbyggere mener noe annet. Dersom lokalpolitikere mener at befolkningen ikke vet sitt eget beste, bør de la være å be om råd. I stedet bør de finne gode argumenter for å overbevise. Det klarte ikke politikerne i denne prosessen, derfor står de nå trengt opp i et hjørne. 

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken