En naturperle med grums | Jo Heringstad 

ET HOVEDPROBLEM: - Over lang tid har det hopet seg opp plantenæringsstoffer som ikke forsvinner selv om det kommer litt mer vann sørfra inn i det bassenget, sier  Jo Heringstad.  (Arkivfoto)

ET HOVEDPROBLEM: - Over lang tid har det hopet seg opp plantenæringsstoffer som ikke forsvinner selv om det kommer litt mer vann sørfra inn i det bassenget, sier  Jo Heringstad.  (Arkivfoto) Foto:

Av
DEL

MeningerSteinsfjorden hadde åpninger mellom øyer/holmer ved Sundvollen som naturlig forbindelse til hoveddelen av Tyrifjorden. Med veifyllinger har denne forbindelsen blitt trang. Med Ringeriksbane og ny E16 blir den vel enda noe trangere?

Magne Kvamme vil bygge bruer og fjerne fyllingene, men dette løser ikke hovedproblemet i Steinsfjorden: At det i lang tid er hopet opp plantenæringsstoffer der, som ikke vil forsvinner selv om det kommer litt mer vann sørfra inn i det bassenget.

Hele Tyrifjorden får svært viktig ny funksjon, hvis det om noen år blir inntak dypt nede i Holsfjorden til stort vannbehandlingsanlegg i Oslo vest: Om sommeren og om vinteren vil det ikke komme overflatevann ned til inntak der; men om våren og om høsten er det tidsrom med vertikal sirkulasjon, så for eksempel «giftige» blågrønne alger i overflatevannet kan komme ned til dette inntaket!

Holsfjorden er valgt som ny «drikkevann-kilde» for Oslo kommune, fordi overføring av vann fra Randsfjorden vil kreve betydelig lengre tunnel. Mulighet som ikke er vurdert, er felles tunnel fra Randsfjorden sørover til Åsa ved nordenden av Steinsfjorden, for vann til Oslo og vann til ny kraftstasjon, for hele fallet fra Randsfjorden til Tyrifjorden.

Med utløp fra denne kraftstasjonen til den relativt grunne Steinsfjorden, vil det «dårlige» vannet som er der snart erstattes med «godt» vann fra Randsfjorden!

At Oslo får 90 prosent av sitt «drikkevann» fra Maridalsvannet og gjennom Oset vannbehandlingsanlegg, er en risiko som Mattilsynet ikke lengre godtar.

Med «nytt» vann fra Holsfjorden blir det – som antydet her – også en ny risiko: At dårlig vannkvalitet i Steinsfjorden (og kanskje også i Nordfjorden?) over tid vil spre seg til Holsfjorden, så vannet vil forringes også der!

For over 200 år siden hadde en godseier «hogd ut» skogen sin i Oslomarka, og måtte «hente» tømmer fra Tyrifjorden til sagbruk ved Lysakerelva i Oslo/Bærum. Med svensk teknisk bistand fikk han bygd en lang serie kjerrater i Åsa, som slepte tømmer fra Steinsfjorden opp til tjern som ble demt opp oppe på åsen.

Da må det også være mulig å pumpe opp vann (fra Randsfjorden) til Damtjern i Åsa, og lede det i kanal til Storflåtan så det kan renne videre til Langlivannet. Dermed kan stort nytt vannbehandlingsanlegg i Oslo vest få inntak fra Langlivannet nord i Sørkedalen, i stedet for fra Holsfjorden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags