Jeg hadde ikke så mye jeg skulle ha sagt, den dagen jeg ble født. Plutselig var jeg blitt til. Satt inn i en verden, en familie, et samfunn, et land.

Jeg er født inn i en oljenasjon og velferdsstat, som jeg ikke har løftet en finger for å bygge, men som jeg høster godene av hver eneste dag.

På samme måte er barn og ungdom i Palestina født inn i en konflikt de selv ikke var med på å starte, men som de hver eneste dag må leve med konsekvensene av. Flaks. Uflaks.

Operasjon Dagsverk 2018

Operasjon Dagsverk (OD) har siden 1964 gitt norske skoleelever muligheten til å gi bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. Dette er en stolt og lang tradisjon som verdsettes av unge og gamle i hele landet.

I mars i år valgte et stort flertall av representantene på Elevtinget, Elevorganisasjonens øverste demokratiske organ, at årets OD-midler skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina.

Under slagordet «Frihet til å leve» setter årets OD-prosjekt søkelys på palestinsk ungdom som vokser opp i konflikt. Årets Operasjon Dagsverk fokuserer på traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid blant ungdom i Palestina.

LES OGSÅ:

 

Traumer og angst

Det å vokse opp i en konflikt gjør livet vanskelig for mange palestinske ungdommer. Traumer, angst og depresjon gjør at flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. Nettopp derfor fokuserer OD i år på psykisk helse og traumebehandling for ungdom som har vært i fengsel. Gjennom å bearbeide opplevelsene sine får ungdommene hjelp til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb. 

Likestilling er en annen og like viktig komponent i årets OD. Palestinske kvinner har ikke de samme rettighetene og mulighetene som menn. På tross av at kvinner jevnt over har høyere utdanning, ser man at de er svært underrepresentert i ledende posisjoner.

Gjennom OD bidrar norske skoleelever til at unge kvinners stemmer blir hørt og til at alle ser verdien av et mer likestilt samfunn.

Videre får ungdom økt demokratiforståelse, og kunnskap om ikkevoldelige virkemidler de kan bruke i arbeidet for en fredelig framtid. På denne måten får unge palestinere muligheten til å ta grep om egen framtid.

Det er dette Operasjon Dagsverk i år støtter.

LES OGSÅ:

Les også

– Boikott av Operasjon Dagsverk er en skammelig aksjon | Audun Bakkerud

 

Ikke spesielt radikalt

Det er ingenting ved årets OD-prosjekt som er spesielt radikalt eller som skiller seg nevneverdig fra andre år OD har blitt arrangert. 

Allikevel har OD vært utsatt for en svertekampanje fra palestinakritiske organisasjoner. Flere ungdommer har de siste ukene opplevd grov hets og anklager om at de bidrar til terrorisme og jødehat når de støtter årets Operasjon Dagsverk.

Dette er problematisk. Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global har gjentatte ganger vært tydelige på at de tar kraftig avstand fra alle former for rasisme og vi anerkjenner Israel som en legitim stat. Selv om årets Operasjon Dagsverk jobber for palestinske ungdommer betyr ikke det at vi jobber mot Israel.

Det er trist å se at voksne mennesker anklager både OD og KFUK-KFUM Global for å ha skjulte agendaer og antisemittiske holdninger når vi i realiteten jobber for at ungdommers grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Dette burde ikke være kontroversielt.

Lykke til 1. november

Kjære alle elever som skal delta på OD. Vi er mange som støtter deres kamp for en mer rettferdig verden! Heia dere og masse lykke til!

Kjære alle andre. Jeg oppfordrer dere til å ansette en elev på OD-dagen.

Fordi alle fortjener frihet til å leve!