I en situasjon hvor Operasjon Dagsverk (OD) gjennom elevtinget har vedtatt å samle støtte til en gruppe svært utsatte palestinske ungdommer, rammet av en systematisk og politisk bevisst gjennomført statspolitikk fra Israels side, klarer «Med Israel for fred» (MIFF) å vri saken til nærmest å dreie seg om støtte til terrorister.

LES OGSÅ: Oppfordrer til boikott av Operasjon Dagsverk: – Elevene må velge selv, sier lokal elevrådsleder 

Påføres lidelse

Det er påtakelig hvordan MIFF synes å ville overse prinsipielle sider ved den palestinske situasjonen, og ikke bestreber seg i særlig grad på å se eller ta inn over seg hvordan andre mennesker påføres lidelse i kjølvannet av den israelske okkupasjonspolitikken.

Norske ungdommers OD-innsamling er et velvalgt og svært viktig håndslag til en gruppe palestinske barn og ungdommer, utsatt for israelsk militær maktutøvelse på palestinske områder. Hva går pengene til? Hundrevis av unge palestinere, barn og ungdom fra 14-18, sitter i israelske fengsler, dømt av militære domstoler.

«Rettssakene» viser manglende respekt for grunnleggende rettsprinsipper, og palestinske ungdommer og deres familier rammes av okkupantstatens maktbruk.

Norske ungdommer vil gi palestinske ungdommer ny giv etter fengselsoppholdet. De skal få rehabilitering gjennom traumebehandling, utdanning og arbeidstrening.

Hva er Operasjon Dagsverk?

  • Operasjon Dagsverk (OD) bygger på prinsipper om frivillighet, solidaritet, ungdom og utdanning.
  • Det er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.
  • 20-25 millioner kroner jobbes inn på OD-dagen hvert år.
  • Maks 15% av midlene som er jobbet inn går til administrasjonen og til å lage kampanjen.
  • 2500-3000 frivillige bidrar med å arrangere Internasjonal Uke og OD-dagen hvert år.
  • Pengene bidrar til reell og bærekraftig utvikling.

Fakta er hentet fra www.od.no

Ungdom rammes

Dette er ikke påfunn, det er faktiske forhold. Det er mulig å forstå dette, og gjøre noe, uten å ta stilling til all verdens utenrikspolitiske avveininger. Man trenger bare ta inn over seg at palestinske jevnaldrende ungdom rammes av en konflikt og en geopolitisk agenda de vokser opp med, men ikke har skapt.

Det er mulig å anerkjenne at ungdommene fortjener en håndsrekning for lettere å kunne skape seg et verdig liv, og forsterke evnen til å klare seg sjøl. Enhver norsk ungdom som ser dette, og bidrar til at OD blir en suksess – kan trygt se seg selv i øynene, og være stolt over å bidra.

Operasjon Dagsverk samler inn penger til prosjekter forankret i KFUK/KFUM Global. Dette er en kristen organisasjon med sterkt engasjement for utsatte grupper rundt i verden, og med fokus på «empowerment» og utdanning: hjelpe mennesker til å kjempe for og med egne rettigheter, og til å motvirke og overvinne livssituasjoner rammet av sosial og økonomisk urettferdighet.

OD-prosjektene vil ifølge MIFFs talsmann C. Myrland undervise i «såkalte rettigheter», som «bare vil være med på å forlenge konflikten». Med andre ord antydes at bare palestinerne gir seg, er «konflikten» over.

LES OGSÅ: Stor aktivitet blant elevene på OD-dagen 

Stempler OD-aktørene

Dette forsøket på stempling av OD-aktørene fra MIFFs side framstår som retorisk hersketeknikk, for å påvirke norsk ungdom til å tro de blir lurt med på noe tvilsomt. MIFFs utspill bidrar slik til å forvanske en ny generasjons mulighet til å sette seg inn i Palestinas historie på en balansert måte.

Palestineres rettigheter framstilles på arrogant vis som «såkalte rettigheter». MIFF kritiserer at OD-pengene går til noen som er innblandet i «den store konflikten». Ungdommenes påståtte «innblanding i konflikten» bør vel heller oppfattes som «rammet av konflikten»?

Palestinere arbeider for boikottaksjoner mot Israel, for å få slutt på Israels herredømme og maktbruk i palestinske områder. Boikott kan være en betimelig måte å kjempe på, og bidrar til å dempe konfliktnivået ved å velge ikkevold framfor voldsbruk.

Boikotten av OD derimot framstår som en skammelig aksjon, en forsimplet oppfordring til å sabotere en håndsrekning fra ungdom til ungdom. Men, ja: det er selvsagt et valg hver enkelt må gjøre. OD tvinges på oppsiktsvekkende måte til å måtte forsvare et prosjekt som støtter belastet ungdom i et annet land. Boikott av OD framstår som kynisk.

Okkupasjon

Du som er skoleelev, og som normalt vil være med på OD-aksjoner fra år til år. Du som vil videreføre den solidariske dugnaden OD representerer. Du trenger ikke mene noe om alle sider av konflikten for å anse dette som en verdig aksjon.

Men du kan velge å se at det ikke bare dreier seg om en «konflikt», men også om okkupasjon. Du kan åpne for å se flere sider av saken samtidig. Du kan gjerne prøve å se to ting på en gang: prøve å forstå den israelske horisonten av historiske betingelser, samtidig som du prøver å forstå hva som skjer med den ungdommelige befolkningen i en palestinsk flyktningleir på Vestbredden.

Du kan selv vurdere: om ikke årets aksjon er i ODs beste ånd? At det egentlig dreier seg om å fortsette en prinsipiell kamp – for å støtte de undertrykte, og kjempe mot menneskerettighetsbrudd, forskjellsbehandling, etnisk legitimerte overgrep og militært støttet kolonisering. Som før, så også nå!

Men du kan ikke boikotte OD uten å velge bort et perspektiv: at humanistisk håndslag fra ungdom til ungdom er en verdi i seg sjøl.

Derfor oppfordres du herved til «å stå den av» – for med stolthet å delta, med fynd og klem! Ha et godt dagsverk – og bruk det også som inspirasjon til å sette deg litt mer inn i situasjonen! Husk: noen vil få nye muligheter til et verdigere liv fordi du bidrar!

LES OGSÅ:

Elever: – Ikke riktig å bli tvunget til OD-arbeid Rektor: – Vanskelig å engasjere en hel skoledag