– Vi kan aldri bli gode nok i møte med mennesker

- Ressursmangelen er til å skrike over, mener Unni Carlsen (H).

- Ressursmangelen er til å skrike over, mener Unni Carlsen (H). Foto:

Av

Mange kan vaske en kropp og gi et måltid, men å stelle en annen slik at han eller hun opplever velvære, det er kunst, tar tid og må læres, skriver Unni Carlsen i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevVi kan aldri bli gode nok i møte med mennesker i sårbare faser i livet, vår væremåte er helt avgjørende da. Det å fokusere på det enkle både når det gjelder språk og handlinger er selve nøkkelen for å kunne bruke all teorien en har lært.
Det er mange gode handlingsplaner men blir handlingsplanenes visjoner satt ut i livet? Har de fine ordene resultert i synlige handlinger? Driver vi panisk brannslukking for å få tiden til å strekke til?

Det gode samspillet forutsetter en bevisst og oppmerksom tilstedeværelse og sortering mellom jeg og du, og et stort skille mellom observasjon og tolkning. Det gjøres en stor innsats fra personalet på en rekke steder, til dels i stillhet. Kunsten i samspill ligger i det enkle og forutsetter at ordene synliggjøres i konkrete handlinger.

Ressursmangelen er til å skrike over, og mange pleiere gjør en fabelaktig innsats for den enkelte tross personalmangelen. Mange stikker hodet i sanden om det som faktisk skjer i pleie og omsorgstjenesten. Men vi må tørre å erkjenne at alt det som skjer ikke er bra, først da kan man gjøre det bedre.

Det koster tid og krefter å ha en bevisst oppmerksom tilstedeværelse for den ansatte. Det å ha en hjelper rundt seg som er til stede både med kropp og tanker og følelser er den viktigste substansen i hjelperollen. Det er da respekt, empati, omsorg og verdighet og alle de fine begrepene får en reell verdi og konkret innhold. Men de ansatte må få tid og ha overskudd for å makte denne store oppgaven!

Dette er en stor utfordring for Ringerike kommune!

Unni Carlsen (H)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags