Dette er forslag som Venstre har lagt på bordet, men som de to regjeringspartiene har sagt nei til eller avvist. Av forslagene til grønt skatteskifte kan jeg nevne

- Grønt skattefradrag til alle, 4.5 milliarder

- Fjerne moms på kollektivtransport (ikke fly), 0.8 milliarder

- Fjerne omregistreringsavgiften, 1.4 milliarder

- Skattefritak på ENØK-tiltak i private boliger, 0.3 milliarder

- Skattefritak for månedskort på kollektivtransport betalt av arbeidsgiver, 2 milliarder

- Ekstrareduksjon i månedskortprisen på tog, 0.2 milliarder

Totalt er Venstre sine forslag til avgiftskutt på anslagsvis 9.2 milliarder. De fleste kostnadsertimatene som er brukt er utarbeidet av Finansdepartementet. Det grønne skatteskiftet handler like mye om å gjøre det billigere for folk å ta grønne valg, som det handler om å øke avgiftene. Venstre har kommet med forslag som både er bra for klimaet, men også i forhold til samarbeidsklimaet med de to regjeringspartiene.

Les også andre leserinnlegg av Relling: