Det er en rekke utfordringer knyttet til eldreomsorgen i fremtiden. For oss i Venstre er det viktig å understreke at eldre først og fremst kan bo slik at den enkeltes behov ivaretas.

Det er derfor viktig at de som ønsker det kan bo i sitt hjem lengst mulig med tilrettelagt hjemmetjeneste og hjelpemidler fra det offentlige.

Det samme gjelder forresten også for funksjonshemmede brukere av kommunale tjenester.

Bygging av flere omsorgsboliger for eldre med tilpasset tjenestetilbud er en løsning i tillegg til samvirkeboliger med fellesareal. Da vil eldre med tilrettelagt botilbud kunne fungere i et hjem framfor være på sykehjem.

Rebekka Borsch og Olav Relling

Henholdsvis stortingskandidat, Buskerud Venstre og styremedlem, Ringerike Venstre

 

Det er en kjensgjerning at ensomhet blant altfor mange eldre er et stort og økende problem. Venstre ønsker derfor å styrke ordninger med frivillighet overfor eldre gjennom frivillige organisasjoner og Frivillighetssentraler.

Det vil være et økende antall eldre i fremtiden som utvikler demenssykdommer som følge av høyere levealder. Innenfor demensomsorgen mener vi det er høyst påkrevet å ta i bruk ny form for velferdsteknologi. Vi kan nevne muligheten for bruk av GPS for hjemmeboende lettere demente til bruk av dørsensorer og sengematter tilkoblet de ansatte sine mobiltelefoner for demente beboere ved sykehjem.

Dette vil også avhjelpe de ansatte i en hektisk og travel arbeidshverdag ved institusjonene. Det er en selvfølge for Venstre at bruk av GPS og annen moderne velferdsteknologi må være godkjent av Datatilsynet.

For å styrke helseaspektet blant mange eldre er det nødvendig med opptrappingsplaner som forebyggende og behandlende tiltak. Det er i denne sammenheng hensiktsmessig å sette krav om fysioterapi og ergoterapi i alle landets kommuner.

Venstre ønsker også økt innsats for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester har tilbud om god og næringsrik mat.

Det bør i tillegg være påkrevet med et allsidig og variert aktivitetstilbud (aktivitører) for å forebygge unødvendige helseproblemer hos eldre.