Klimaendringene og grønt skifte

FORSTYRRER: Problemet med bruk av de fossile brensler framfor de organiske er at de avgir gasser, spesielt CO2, som forstyrrer balansen, sier Olav Relling i dette innlegget. FOTO: FRODE JOHANSEN

FORSTYRRER: Problemet med bruk av de fossile brensler framfor de organiske er at de avgir gasser, spesielt CO2, som forstyrrer balansen, sier Olav Relling i dette innlegget. FOTO: FRODE JOHANSEN

Artikkelen er over 1 år gammel

Det må skje en dramatisk reduksjon i klimautslippene innen kort tid, skriver Olav Relling i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerBalansen mellom energien fra solen og jordkloden og den energien som føres tilbake til atmosfæren er helt eksakt. Bare små endringer fra denne balansen vil føre til at temperaturen går opp eller ned. Slike svingninger i temperaturen har skjedd gjennom historien. Det har foregått over lang tid, og ikke med seks-sju milliarder mennesker på jordkloden som i vår moderne tid.

Relativt raskt

Det nye og paradoksale er at oppvarmingen av jorden også ser ut til å være forårsaket av menneskene selv. Dette har skjedd relativt raskt, mens jordkloden etterhvert er blitt befolket av milliarder av mennesker, som har vanskelig for å tilpasse seg så raske svingninger.

Forklaringen er at fram til 1800-tallet og den industrielle revolusjon var menneskene sin bruk av energi stort sett organisk eller økologisk. Energien kom fra vann og vind, som var datidens energi uten å slippe ut klimagasser.

Overgangen til å bruke energisystemer basert på fossile brensler (olje og gass), som er bygget opp under havoverflaten og jorden, har langt på vei forbedret den menneskelige levestandard uten sidestykke.

Fotstyrrer balansen

Denne utviklingen sammen med store gjennombrudd innen medisin og annen moderne teknologi har ført til en befolkningseksplosjon, som har krevd mer energi og mer bruk av jordens øvrige ressurser. Problemet med bruk av de fossile brensler framfor de organiske er at de avgir gasser, spesielt CO2, som forstyrrer den forannevnte balansen.

Det er avgjørende at beslutningene er i tråd med de langsiktige klimaforpliktelsene vi har på påtatt oss

Olav Relling

Klimapanelet til FN, med sterk forankring hos verdens fremste forskere omkring klimaspørsmål, har også slått fast at det er høyst sannsynlig at global oppvarming først og fremst skyldes menneskelig aktivitet. Økningen i temperaturen, som vi har sett de siste tiårene, vil kunne akselerere denne utviklingen ytterligere.

Det må derfor skje en dramatisk reduksjon i klimautslippene innen kort tid, som helst bør nå null omkring år 2050. Det er derfor avgjørende at beslutningene, som blir gjort både på globalt nivå, men også nasjonalt, regionalt og lokalt, er i tråd med de langsiktige klimaforpliktelsene vi har på påtatt oss i Parisavtalen med overgang til det grønne skiftet.

Olav Relling

Styremedlem, Ringerike Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags