Olav Bjotveit: Hvor skal folk bo?

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leserbrev Einar Kristiansen har et tankevekkende innlegg i Ringerikes Blad. Han mener kommunen bør satse på  spredt boligbygging i tillegg til fortetting. Jeg er enig med han i dette synet.

Dette kan oppnås ved at kommunestyret ved rullering av kommuneplanens arealdel, legger inn soner i LNF-områdene (landbruks-, natur- og friluftsområder) der det skal være tillatt med spredt boligbygging.

Kommunestyret vedtok på møte 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel, som skal gjelde fra 2015 til 2030. Her står det under avsnittet Effektiv arealdisponering, punkt 2e: "Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntaksvis, og i tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum."

Denne bestemmelsen er for rigid, og innebærer i realiteten et generelt byggeforbud i LNF-områdene, i og med at kommuneplanens arealdel skal være juridisk bindende for arealbruken. 

Det heter så fint at man kan søke om dispensasjon, men det skal meget tungtveiende grunner til for å innvilge slik dispensasjon. Dette er klart presisert i forarbeidene til Plan- og bygningsloven. En utstrakt bruk av dispensasjoner, vil på sikt uthule plansystemet og medføre uforutsigbarhet og usikkerhet.

Jeg vil derfor tilråde Einar Kristiansen til å komme med innspill til kommunen om at spredt boligbygging bør tillates i nærmere definerte soner. Dette vil være i tråd med planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven og bebyggelse kan gjennomføres uten å søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i LNF-områder.
 

En utstrakt bruk av dispensasjoner, vil på sikt uthule plansystemet og medføre uforutsigbarhet og usikkerhet.

Olav Bjotveit

Følg på: Origo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags