Skal stier, sopp og bær få avgjøre valget av trasé for Eggemoen – Nymoen? | Ola Tronrud og Christine Næss Mathiesen

Arbeidsplasser er viktig:  – Vi må tillate at næringsinteressene stiller sterkere enn friluftslivet enkelte steder, sier grunneierne Christine Næss Mathiesen og Ola Tronrud i dette innlegget.       Arkivfoto: Beate Kold Hansen

Arbeidsplasser er viktig: – Vi må tillate at næringsinteressene stiller sterkere enn friluftslivet enkelte steder, sier grunneierne Christine Næss Mathiesen og Ola Tronrud i dette innlegget. Arkivfoto: Beate Kold Hansen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi må tillate at næringsinteressene stiller sterkere enn friluftslivet enkelte steder, også i valg av trasé.

DEL

LeserinnleggEtter gjentatte leserinnlegg og artikler i Ringerikes Blad hvor flere aktiv uttaler seg og jobber for at valg av trasé

 for E16 Nymoen–Eggemoen skal avgjøres basert på ivaretakelse av friluftslivet på Eggemoen, føler vi behov for å gi vår kommentar.

LES OGSÅ: – Massiv motstand imot ny E16-trasé

Med unntak av Nymoen vel er det ingen av de direkte berørte partene som har uttalt seg i saken. Det kan medføre en ubalansert framføring av momenter for valg av alternativ. Når Ringerikes blad samtidig klarer å vinkle

Forsvarsbyggs høringsmerknader til at de ønsker alternativ A, er det et nytt bidrag til ensidig framstilling i media. For næringslivet på Eggemoen vil alternativ A få flest negative konsekvenser og er det minst ønskelige alternativet.

LES OGSÅ: – Veibygging kan gi nye muligheter for Eggemoen

I reguleringsprosessen av områdeplan for «Eggemoen flyplass og næringspark» er det avklart at Eggemoen skal prioriteres til næringsareal. Det valget ble i realiteten allerede tatt tidlig på 2000-tallet. Ringerike kommune eide da området i en periode, men valgte å selge det tilbake til Skifte Eiendom for videresalg og utvikling.

Ola Tronrud AS har som næringsutvikler og den største grunneieren på Eggemoen, lagt til rette for friluftsliv gjennom istandsetting og vedlikehold av lysløype, bidrag til tråkkemaskin og bidrag til løypekjøring m.m., men selskapet har hele tiden vært klare på at næringsutviklingen har prioritet og at friluftslivet vil måtte vike i fremtiden.

Ola Tronrud og Christine Næss Mathiesen, Berørte grunneiere

Berørte grunneiere

Eggemoen er et av Ringeriksregionens viktigste områder når det gjelder næringsutvikling. Et næringsområde Ola Tronrud AS gjennom 18 år har jobbet for å utvikle etter direkte ønske fra Ringerike kommune.

En utvikling som har møtt hindre og som har blitt satt på vent gjentatte ganger, nå sist i påvente av avklaring av trase for E16. Det koster å holde liv i et utviklingsprosjekt som settes på vent. Det er derfor viktig at det alternativet som velges blir realiserbart og forutsigbart for dem som berøres.

Det er i dag cirka 300 arbeidsplasser på Eggemoen, i tillegg til Forsvarets anlegg. Flere av de etablerte virksomhetene har høy grad av internasjonal eksport. Med et ferdig regulert område bør det ligge til rette til et vesentlig høyere antall arbeidsplasser.

At Ringeriksregionen har behov for lokale arbeidsplasser og industriell virksomhet som eksporterer varer ut, er det neppe uenighet om.

Mennesker er vanedyr, og forandring skremmer. Nærstad Gård og næringsparken på Eggemoen vil bli berørt av alle de tre alternativene.

Nærstad Gård vil «tape» uansett hvilken løsning som velges men ser alternativ A som det minst ønskelige. Vi ser også at et område vi selv benytter til tur og trening vil bli borte i fremtiden.

Men veien er samfunnsmessig viktig. Det samme er arbeidsplasser i regionen. Vi må tillate at næringsinteressene stiller sterkere enn friluftslivet enkelte steder, også i valg av trase. Næringspark med flyplass har ingen andre egnede steder i Regionen, Forsvarets anlegg er nasjonalt viktig og landbrukseiendommer kan ikke flyttes. Det kan tilrettelagte friluftsområder.

Vi tror det er muligheter for mange gode løsninger for framtidig og kortreist friluftsliv på Ringerike. At vi skal velge ny trasé for E16 Nymoen–Eggemoen ut ifra bevaring av friluftslivet på Eggemoen noen år til, det blir for snevert.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags