Er NRK-lisensen fjernet – eller ikke?

NY FI NANSIERINGSFORM:  - Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som ivaretar NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer, sier Morten Wold (Frp) i dette innlegget.

NY FI NANSIERINGSFORM: - Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som ivaretar NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer, sier Morten Wold (Frp) i dette innlegget.

Artikkelen er over 1 år gammel

- Grunnen til at vi endrer finansieringsmodellen, er at dagens modell forvitrer fordi færre og færre har et TV-apparat, sier Morten Wold (Frp) om endringen i lisensordningen.

DEL

MeningerDebatten raser etter at kulturminister Trine Skei Grande fredag presenterte den nye mediemeldingen. Er NRK-lisensen fjernet? Eller er den ikke?

Gjennom mange tiår har NRK-lisensen – eller kringkastingsavgiften som det egentlig heter – vært gjenstand for diskusjon. Avgiften har gått til å drifte rikskringkasteren NRK, et mediehus som både gleder og forarger. 

I takt med at ting endrer seg, og etter Mediemangfoldsutvalgets arbeid, har regjeringen sett det nødvendig å legge frem en melding til Stortinget, en melding som tar for seg mediepolitikk for en ny tid. Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at kulturministeren fredag presenterte nyheten om at lisensen erstattes med finansiering av NRK over skatteseddelen.

For folk må betale for at NRK skal være vår største allmennkringkaster – uansett. Lik det eller ikke.

Morten Wold (FrP)

Stortingsrepresentant

Mediepolitisk talsperson

La meg understreke: Fremskrittspartiet har alltid ønsket å fjerne NRK-lisensen og la NRK konkurrere på lik linje med andre mediekanaler. Det er det ikke politisk flertall for. Derfor er vi fornøyd med at vi i regjering har fått gjennomslag for en annen finansieringsmodell – en modell som sikrer en bedre sosial profil – der de som har lavest inntekt betaler minst. Det er god fordelingspolitikk og en understøttelse for mennesker som ikke har høy inntekt.

LES OGSÅ: TV-lisensen avvikles fra nyttår - erstattes av ny finansieringsordning 

I dag betaler alle som eier et TV-apparat 3.039 kroner i årlig lisens – enten man er minstepensjonist eller millionær. Med den nye ordningen vil dette endres. 

Grunnen til at vi endrer finansieringsmodellen, er at dagens modell forvitrer fordi færre og færre har et TV-apparat og flere og flere ser NRK via andre plattformer som PC, nettbrett og mobil. Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som ivaretar NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer. Det er derfor regjeringen nå foreslår at kringkastingsavgiften fjernes og at NRK heller skal finansieres over statsbudsjettet.

Finansieringen over statsbudsjettet skal skje ved at personfradraget reduseres. Enslige og personer med lav inntekt vil da betale langt mindre. Et samboer- eller ektepar med inntekt over 300.000 kroner hver, vil måtte betale 361 kroner mer for å finansiere NRK – altså under én krone mer om dagen.

Det vil gå veldig bra for de aller fleste, og vil bidra til at særlig minstepensjonister, sosialklienter og ungdom som bor for seg selv og har lav inntekt, vil komme ut med en overkommelig og årlig NRK-skatt på mellom 100 og 900 kroner. Det er god sosial fordelingspolitikk – uavhengig av om man liker NRK eller ikke.

226.000 nordmenn droppet å betale TV-lisens – nå får de svi

Flere problematiserer at dersom man har ungdom boende hjemme, så vil NRK-skatten bli veldig høy. Det er ikke nødvendigvis riktig. Et samboer- eller ektepar med normal inntekt vil måtte betale 3.400 kroner i NRK-skatt. De færreste ungdommer som bor hjemme, er i fast arbeid. En ungdom over 17 år, med en inntekt på under 150.000 kroner, vil måtte betale 100 kroner i NRK-skatt i året. Det er nok særdeles overkommelig. 

Finansieringen av NRK vil trolig alltid bli et stort diskusjonstema. Mange mener NRK har politisk slagside. I enkelte saker de presenterer kan det absolutt virke sånn.

Men det er bred politisk enighet om at NRK er viktig for samfunnet, og er en sentral del av vårt demokrati. Og faktisk bruker 87 prosent av oss ett eller flere av NRKs tilbud hver eneste dag. Lik det – eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags