Gå til sidens hovedinnhold

Velforeningen har flere fanesaker

Jens E. Fjeld

for Nordsia Vel

Artikkelen er over 4 år gammel

I dette innlegget klarer Jens E. Fjeld opp i det han mener er misforståelser omkring arbeidet til Nordsia vel. Han svarer også Svenn Bagaasen på spørsmålene omkring styresammensetning og medlemstall.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var med noe overraskelse jeg leste innlegget i Ringerikes Blad 13. juli av tidligere journalist Svenn Bagaasen.

Jeg hadde kvelden i forveien blitt kontaktet av personer som hadde lest nettavisen om innlegget som skulle komme dagen etter. Det hadde blitt oppfattet som et personangrep på meg.

Jeg ringte derfor Bagaasen seint samme kveld og avtalte et møte.

Vi hadde et konstruktivt møte, hvor en del misforståelser ble oppklart. Misforståelser som hadde blitt oppklart med en telefon og litt research. Han var enig i det grunnleggende prinsippet for vellet og vårt engasjement for flere av våre fanesaker for nordre bydel.

I nærområdet skal vi også ha spesiell fokus på:

– Riddergaarden

– Hønefoss skole

– St. Hanshaugen

– Den gamle bebyggelsen

Styret

Styret 2016–2017 består av

1. Leder Ole Bjørn Knudsen

2. Nestleder Sindre Nørgaard

3. Sekretær Jens E. Fjeld

4. Kasserer Cicilie Myrvang

5. Vara Kari Ellingsen

6. Vara Sissel B. Grønås

Øya/Tippen

I Ringerikes Blad 7. juli hadde jeg en artikkel på vegne av vellet vedrørende utbyggingen på Øya og Tippen-området som han hadde respondert på. Hvorfor skal vellet engasjere seg i det?

Fordi det skygger for utsikten til sydsia?

Fordi det grenser mot Nordsia?

Fordi noen av våre medlemmer har gått ut i avisen og ytret sin bekymring, og har hatt møter med Tronrud-gruppen?

Før alle publiseringer i Ringerikes Blad prøver vi å innhente synspunkter fra flere, og da spesielt med styret bak.

Jeg har vært invitert til de felles møtene med arkitektene, og opplevd at minst to av dem var for dårlig informert om byens historie. Som tidligere byguide og formann i Ringerike Historielag supplerte jeg med informasjon.

Riddergaarden

Som fjerde generasjons hønefossing og nærmeste nabo fra oppveksten i Strandgata 3 har Riddergaarden en spesiell plass i mitt hjerte. Med forfedre som har engasjert seg i byen i generasjoner var dette naturlig.

Riddergaarden ble fredet i 1923, og overført i et gavebrev til kommunen 13. januar 1962. Ringerike museum hadde driftsansvaret til 1996. Gården har forfalt gjennom flere årtier, noe jeg og andre har påpekt.

I 2010 lagde daværende kultursjef Jan Berg og jeg et forslag til kommunestyret om å lage en egen stiftelse av Riddergaarden med 51 prosent av aksjene til Ringerike Historielag. Og 49 prosent til kommunen. Da kunne man søkt om statlige midler og midler fra fylket.

Senest i fjor etterlyste jeg status på et møte med ordfører Kjell. B. Hansen, hvor jeg fikk en del saksdokumenter. Det er derfor naturlig at vi som vel har Riddergaarden høyt oppe på sakslista.

Jeg håper dette var oppklarende for saken, og alle er hjertelig velkommen til saklige diskusjoner.

Velforeningen

Ble stiftet 28. September 2015 av en arbeidsgruppe.

Skal dekke boligområdene fra bybrua til undergangen I Hønengata

Skal jobbe med nærmiljøtiltak og oppvekstvilkår for barn.

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser

Skal være en part i ytbygginger og fortettninger i området.

Skal jobbe med identitetsbygging.

Hadde pr. 1. Januar 2016 73 medlemmer fordelt på Ullerålsgata, Parkgata, Vesterntangen, Storløkka oh Hengsle. Har siden fått flere innmeldinger.

Kontigent kr 125,- pr. År

Kontonr 2230.27.00226

Org.nr. 916 230 745

LES OGSÅ: Svenn Bagaasen: En velforening for bare noen få?

Kommentarer til denne saken