Gå til sidens hovedinnhold

Nordsia Vel: Hva mener egentlig avisen?

Artikkelen er over 5 år gammel

Nordsia Vel etterlyser Bjørn Harald Blakers og Ringerikes Blads syn på planene for Handelsskolen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen av oss i Nordsia Vel er riktignok gamle. Noen er til og med litt dårlige til bens. Men vi kan lese. Både det med stor og liten skrift.

Vi oppfattet at Blaker ikke hadde en mening om utbyggingen på Handelskolen, og at hans bidrag til debatten var en oppfordring til dialog.

Blaker slår imidlertid avslutningsvis fast i sin leder at tiden er overmoden for handling - ikke trenering og motarbeiding.

Vi må spørre Blaker; Hvem trenerer og motarbeider?

Solberg kan neppe beskyldes for det. Tvert imot har han produsert løsningsforslag på løpende bånd. Det ene akkurat like dårlig som det andre. Alle som går i dybden på dette vil se at det kun har vært kosmetiske justeringer i de 7 (!) løsningsforslagene.

Vi må nesten anta at Blaker mener vi er de som motarbeider og trenerer(?)

 

Ingen kan heller ikke beskylde politikerne for trenering eller motarbeiding i denne saken.

Takket være Baksværs dobbeltstemme, ga Komiteen for Areal og Miljø prosjektet et foreløpig «go» - med knappest mulig margin

Da er det bare en part igjen i saken:

Nordsida Vel og naboene.

Vi må nesten anta at Blaker mener vi er de som motarbeider og trenerer (?).

Vårt innlegg var at forsøk på å forklare hvorfor vi er kritiske til de forslagene som foreligger, og hvorfor politikerne bør si «nei, takk» til Solbergs planer.

I denne prosessen må alle forholde seg til spillereglene.

Blaker kan gjerne ha meninger om hvordan dialogen bør foregå, men beslutningen skal altså fattes av våre folkevalgte - i formannskapet.

Her avgjøres det ventelig om prosjektet skal gå videre i systemet, eller om det skal stilles i bero – for eksempel inntil de samme politikerne har konkludert i forhold til de utredningene som nå er underveis.

Blaker og Ringerikes Blad har foreløpig ikke tilkjennegitt sitt syn. Det er synd.

 

Tiden for samarbeid og dialog er med andre ord over. Dette betyr at debatten om Handelsskolen nå bør handle om innhold ikke form. De som ønsker å delta i debatten må på banen med konkrete synspunkter. Det gjelder også Ringerikes Blad.

Nordsiden Vel og naboene har en klar oppfatning av Solbergs prosjekt, og hvorfor det ikke bør realiseres.

Blaker og Ringerikes Blad har foreløpig ikke tilkjennegitt sitt syn. Det er synd.

Likevel er det politikerne som avgjør saken.

Norsiden Vel og naboene håper og tror politikerne ikke definerer fremskritt som 5 etasjer betong på ei tomt og i en bydel som ikke tåler dette. Det er riktignok sentrumsnær vekst, men ikke den type vekst nærmiljøet og byen er tjent med.

Vi registrerer at Ringerike Blad i en annen artikkel om denne saken har valgt å videreformidle en «kjekkas-kommentar» fra møtet om Tronruds planer for fosseområdet.

Der ble det hevdet at det ikke ville bli bygget over 3 etasjer i Hønefoss, dersom Nordsia Vel og naboene fikk viljen sin.

Vi nøyer oss med å si at det neppe hjelper debatten at den legges på dette nivået. Vi imøteser gode motforestillinger.

Da må vi imidlertid forvente argumenter og poenger som er relevant i forhold til hvor saken står- akkurat nå.

Kommentarer til denne saken