Nylig fikk vi presentert Nasjonal Transportplan (NTP) fra etatene som står for samferdsel.

Buskerud fikk tildelt ganske mye av det her og, på mange måter skulle det bare mangle når vi veit at Drammen er en av de byene med mest vekst i landet.

Vi gleder oss over at Ringerike fikk sin del og at det kan se ut til at koblingen Ringerike – hovedstaden nå virker å ha fått fast plass slik at det om noen år kan bli en realitet.

På samme måte må det være lov å blir noe overasket over løsningene rundt Holmen i Drammen, R35 eller at det ikke er fokus på bane fra Drammen opp mot Eiker og Hokksund i den grad vi skulle ønske, og at det på mange måter kastes på et «miljøalibi» i form av en «elitesykkelsti,» hvor en med sykkel kan sykle i 40 km/t.

Vi kan rett og slett ikke snakke næring uten å snakke samferdsel

 

Og nettopp derfor er LO opptatt av denne planen, og av samferdsel generelt. Det henger så tett sammen med næringsutvikling og det å skape arbeidsplasser og et godt liv for Buskeruds innbyggere og våre medlemmer.

Vi kan rett og slett ikke snakke næring uten å snakke samferdsel, vi kan ikke snakke utvikling av samfunnet uten å være opptatt av samferdsel.

Det handler om fremtidsperspektiv, det handler om å kunne skape vekst og det handler om at våre medlemmer skal ha mulighet til å bygge gode liv gjennom et levedyktig og sikkert arbeid.

Viktigheten av at det satses på bane, at tilgjengeligheten til kollektivløsningene og at en tenker reisetid arbeid/hjemme ligger alt i samferdsel og arealplanlegging . Alt dette er egentlig en annen måte å fremstille et offensivt og godt arbeidsliv med mulighet for både ansatte og eiere av virksomheter inn i den nye tiden.

Tankene må tenkes og gjøres nå, på rette måten.

Det skal LO og fagforbundene delta i sammen med Fylkeskommunen, sammen med NHO og sammen med kommunene i Buskerud. Derfor er LO opptatt av NTP i Buskerud !