Som hånd i hanske | Rolf Novsett

Av

Får vi en rask konkretisering av oppgavene, finansiering og organisering så kan vi i årene som kommer oppleve et næringsliv som vokser, skaper verdier og tilbyr arbeidsplasser, skriver Rolf Novsett.

DEL

MeningerStrategiforslaget «Framover sammen» er utarbeidet av Ringerike Næringsforening, Ringerike Utvikling og Universitet i Sørøst-Norge. Forslaget skal nå følges opp i kommunene - Hole, Ringerike, Jevnaker og næringene i Ringeriksregionen.

I innlegget «La oss gi strategien et innhold» Ringerikes Blad 30. januar 2019 viser ordføreren i Ringerike, Kjell B. Hansen til betydning av gode relasjoner mellom næringsutvikling og samfunnsutvikling.

På denne måten understreker han hvor viktig det er å sørge for en overordnet forankring av næringspolitikken i Kommuneplanen i den enkelte kommune.

Ordføreren viser videre til viktige områder og drivkrefter i arbeidet med å sette den næringspolitiske strategien ut i praktisk handling.

Rolf Novsett

Han mener at kommunene bør gi uttrykk for hvordan de ønsker å gå inn i framtiden. Slik jeg ser det, så bør næringslivet også følge opp med tilsvarende avklaringer som grunnlag for hva og hvordan de kan samarbeide.

Hansen understreker deretter hvor viktig det er å prioritere det kommunene satser på for å være målrettet, effektivt og resultatorientert. Kommunene bør posisjonere seg, sier han.

Deretter trekker han fram samhandling og samordning som avgjørende drivkrefter. Slik jeg forstår det så mener han at de aktørene som skal samarbeide bør ha utgangspunkt i felles forståelse av hvor vi er, hva vi vil og hvordan komme dit.

Den utfordringen vi nå står over for er hvordan disse spørsmålene kan konkretiseres nærmere i en felles handlingsplan. En plan basert på det som er de mest framtredende næringer i henholdsvis Hole, Ringerike og Jevnaker.

I denne handlingsplanen kan de vise oss hvordan næring og kommune sammen er blitt enige om hvem som gjør hva, når og hvordan i de tre kommunene.

Jeg mener det er gode grunner for å slutte opp om den appellen ordføreren i Ringerike, Kjell B. Hansen, nå har lagt opp til. Han ønsker en konkretisering av det forslaget som foreligger til næringspolitisk strategi i Hole, Ringerike og Jevnaker.

Her vil det være viktig å ha et praktisk framtidsrettet perspektiv på det de legger opp til skal skje. Får vi en rask konkretisering av oppgavene, finansiering og organisering så kan vi i årene som kommer oppleve et næringsliv som vokser, skaper verdier og tilbyr arbeidsplasser.

Da vil utredningen «Framover sammen. Næringspolitisk strategi for ringeriksregionen. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv mot 2028», framstå som et matnyttig prosjekt.

Skal vi få til en vekst og utvikling i næringslivet i de tre kommunene som oppleves som «hånd i hanske» så bør vi følge opp de utfordringene som inngår i «Sammen framover».


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags