Nå minnes vi på hvor viktig landbruket vårt er

Av
DEL

MeningerNår vi ser på det som skjer i verden akkurat nå, er det kanskje en vekker for oss blant annet å ikke redusere men øke vår egen matproduksjon?

LES OGSÅ: Ny ostepris til Olav og Thorbjørnrud: – Nå er vi i familie med de aller beste


Vi ser at landegrenser stenger – nå skjer det her – noe som ikke var usannsynlig, men heldigvis får vi nødvendige varer inn, fortsatt.

Landbruket er viktig

Nå er vel tiden inne til å se hvor viktig det egentlig er, både på kort og lang sikt, at vi har vårt eget kjøtt, vår egen fisk, egg, melk, frukt og grønnsaker med mer.

Kanskje vi bør tenke på å fjerne ledd i verdikjeden og selv foredle blant annet fisken vår selv? Øke verdiskapingen i Norge!


Det er viktig at vi også øker vår beredskap og selvforsyning. Og for ikke å glemme arbeidsplasser over hele landet, og selvfølgelig også passe på vår kulturarv.


Ny forskning hevder at metan utslippet fra drøvtyggere våre ikke er så farlig for den globale oppvarmingen som man har ment.

Utslipp overvurdert

Rødt kjøtt har blitt framstilt som en av de verste driverne på grunn av det. Men nå mener forskere at metan-utslippene kan ha blitt overvurdert i klimaregnskapet.

Dette hevder blant annet den kjente klimaforsker Myles Allen, som har en viktig rolle i FNs klimapanel.

Vi må spise nok storfe for å opprettholde melkeproduksjonen. Melk og rødt kjøtt har langt fra hovedansvaret for at klima forandrer seg.

Å kutte ut kjøtt og legge brakk dyrket mark er ikke løsningen på verdens klimaproblem. Kjøtt og melk er en viktig del av vårt proteinbehov.

FNs klimapanel har nedfelt i sin formålsparagraf at målet er å unngå klimaendringer uten at det går på bekostning av mat produksjonen.

Utslippet fra fossile kilder er for øvrig hele 80 prosent av alt utslipp og dermed mye viktigere å prioritere en kjøttproduksjonen.

Våre husdyr spiser ikke maten til menneskene, de spiser gress! Det norske kornet som går til kraftfor har for dårlig kvalitet som matfor.

Hindrer gjengroing

Beitedyr bidrar også til å hindre gjengroing og til å gjødsle utmark. Beiting er viktig for vårt norske mangfold. Det bidrar også til karbonbinding som er et positivt klimabidrag.

Norsk kjøttproduksjon er et av verdens mest klimavennlige, og under streng kontroll. Det arbeider selv aktivt med tiltak for å redusere klimagass utslipp.


Så nå, før det går for langt må vi heie fram og legge til rette for norsk landbruk. Det er da blant annet veldig viktig at vi handler norsk både privat og offentlig.

Ringerike Høyre har i sitt program stadfestet at man vil bidra til at landbruksnæringen i Ringerike opprettholdes for å sikre matproduksjon og god utnyttelse av lokalprodusert mat. Vi må arbeide for matsikkerhet.

Nyt Norge – sunn og god mat!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags