Daglig leder i MIFF (Med Israel For Fred), Conrad Myrland (CM) har som hovedoppgave å fortelle sine tilhengere «sannheten» om hva som foregår i «det hellige land» Israel, og hva jødene dessverre må utføre av lite passende oppgaver, for å fylle rollen.

LES TIDLIGERE LESERINNLEGG I DEBATTEN:

Solskinnshistorie

Nå har han skrevet en solskinnshistorie i Ringerikes Blad, som er velskrevet og inneholder en del opplysninger om tall på universiteter og høyskoler på Vestbredden og i Gaza. Konklusjonen er at Israel «bestreber» seg på utdanning i okkuperte områder.

Palestinere i Israels har høyere utdannelse pr. innbygger enn andre land i regionen.

Det kan så godt være, men denne solskinnshistorien har mørke skyer.

Det bør opplyses at Norge har bidratt med et par milliarder til disse høyskoleprosjektene sammen med andre bidragsytere og Israel.

Diskriminering

Utdanningssystemet er delt i tre, det er jøder, religiøse jøder og palestinere.

Hva viser det - jo palestinerne får et betydelig lavere statelig beløp pr. elev enn de to systemene for jøder.

Det er ikke nok å ha mange universiteter for studentene når Vestbredden er et sted med 700 sjekkpunkter som hindrer palestinerne å bevege seg.

Kontroller og unødvendig opphold som gjør at palestinere ikke kan beregne hvor lang tid man regne med for og nå et bestemt punkt.

De kommer for sent til forelesninger og andre gjøremål. Skolers tillitsmenn blir ofte arrestert og holdt borte fra undervisning. Ransaking av skoler med påskudd om å finne bevis på at terrorisme organiseres osv.

Det er god grunn til å berømme de palestinske studentene for stor søkning til studier på tross av det Israelske myndigheter gjør for å hindre effektiv utdannelse.

Dårlige våpen

MIFF-lederen ønsket bare å skrive om utdanning, men når det gjelder Gaza så er det viktig at man har utdanningssteder.

I straffeaksjonen i 2014 mot Gazastripen så må siktet ha vært feilstilt, hvis man mener noe med å gi palestinerne utdanning. 26 skoler ble totalt ødelagt.

232 skoler ble mer eller mindre skadet. Seks FN- skoler ble beskutt av tanks. 110.000 hus ble bombet sønder og sammen, så utdanning finner sted i ruiner. Skolemateriell er mangelvare.

Det vanskelig å tro noe annet at de skyter eller bomber skoler eller andre sivile institusjoner med hensikt,

Storstilt satsing

Som CM beskriver begynte Israel en satsing på vestbredden i 1967, med hjelp blant annet av Norge. Denne satsingen kan tyde på at Israel hadde langtidsplaner om å okkupere mer av palestinernes land allerede den gang. Her er det er nok å fordrive palestinerne, eller slippe til nye bosettere som tar over, så har de fasiliteter.

Satsing på utdanning

Satsing på utdanning av palestinere ser ikke ut som hovedsak, men heller en biting.

Det finnes flere studentorganisasjoner fra Norge som har besøkt studenter i Palestina. De forteller om sine inntrykk på internett om lignende forhold.