Mats Øieren: Lettvint journalistikk om Monserud

STØRST: Monserud er det største renseanlegget i Ringerike, men snart er det også for lite.FOTO: FRODE JOHANSEN

STØRST: Monserud er det største renseanlegget i Ringerike, men snart er det også for lite.FOTO: FRODE JOHANSEN

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er ingen grunn til å la seg forlede av lokalavisens forsøk på å skape usikkerhet og misforståelser, skriver Mats Øieren, kommunikasjonsrådgiver i Ringerike kommune.

DEL

LeserbrevRingerikes Blad begår lettvint journalistikk når de skriver om konsekvensene av kostnadene knyttet til utvidelsen av Monserud renseanlegg.

Det må de naturligvis gjerne gjøre. Det er bare så synd at de da gjør er det motsatte av hva lokalaviser flest definerer som sin rolle. Det de gjør er å bidra til å skape misforståelser og ubegrunnet mistro overfor kommunen.

Investeringsprogram

I avisartikkelen forsøkes det å skape et inntrykk av at det er en kostnadssprekk når det nå foreslås å øke rammen på avsetningene til dette prosjektet. I beste VG-stil slås det fast at dette er det DU som må betale.

Ringerike kommune har et omfattende investeringsprogram de neste årene. Dette er investeringer som er helt nødvendige etter mange år i ROBEK og helt nødvendige for å møte veksten som kommer.

Dette er altså ingen budsjettpost som viser sluttsummen og hva som er bevilget til det enkelte prosjekt.

Flere av investeringene må gjennomføres i forkant av veksten. Dette for å styre og legge til rette for den utviklingsretningen som er politisk vedtatt.

Avsettinger

I investeringsprogrammet blir det foretatt årlige avsettinger til prosjektene. Dette baserer seg på den kunnskapen man til enhver tid har om de enkelte prosjektene.

Dette er altså ingen budsjettpost som viser sluttsummen og hva som er bevilget til det enkelte prosjekt.

Det vil først skje når prosjektet er ferdig utredet, både teknisk og økonomisk, og politikerne har vedtatt investeringen. Først da har vi en budsjettramme som prosjektet skal løses innenfor.

Den nødvendige utvidelsen av Monserud renseanlegg har ikke kommet så lang i prosessen at det er vedtatt en investeringsramme. I 2014 ble det vedtatt å gjennomført et forprosjekt som beregnet kostnadene til drøye 250 millioner kroner.

Dette ble senere oppjustert til 267 millioner kroner som en avsetning til prosjektet.

Det har hele tiden ligget som en forutsetning av kostnadene knyttet til utvidelsen av Monserud skulle legges inn i prisen brukerne må betale.

Nå som anlegget nesten er ferdig prosjektert og de to største entreprisene er hentet inn har vi bedre kunnskap om kostnadene i prosjektet. Dette gjør at vi nå foreslår at det settes av 318 millioner kroner til prosjektet. Den endelige investeringsrammen blir vedtatt senere i høst i forbindelse med budsjettet for 2017.

Økte kostnader

Det har hele tiden ligget som en forutsetning av kostnadene knyttet til utvidelsen av Monserud skulle legges inn i prisen brukerne må betale. Dette skjer gjennom selvkostregimet hvor det kun belastes kostnader som direkte er knyttet til drift og utvikling av anlegget.

Når det nå skal gjennomføres en omfattende utvidelse, vil det måtte medføre en høyere pris for brukerne. Denne prisen kjenner vi først når alle kostnadene knyttet til utvidelsen og de nye driftsutgiftene er kjent, og det er først da politikerne tar den endelige beslutningen om dette prosjektet.

Det er derfor ingen grunn til å la seg forlede av lokalavisens forsøk på å skape usikkerhet og misforståelser når de hevder at det er kostnadssprekk for utbyggingen av Monserud renseanlegg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags