Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to | Mons-Ivar Mjelde (Ap)

Av

– Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules, skriver Ap-politiker, Mons-Ivar Mjelde.

DEL

Meninger– Jeg er opptatt av å gi småbarnsfamilier valgfrihet, i motsetning til Ap og SV som går langt i å styre familienes valg, skriver Hege Irene Fossum (KrF) den 3.6.19.

Dette kommer fra partiet som står bak den første innskrenkning av kvinners bestemmelse over egen kropp.

Hvilken valgfrihet?

LES SAKEN HER: Lytt til familiene! | Hege Irene Fossum (KrF)

Fossum er opptatt av at familien vet best, i enkelte spørsmål da. og hun skriver at familien blant annet skal ta det beste valget for arbeidsplassen sin. Jeg mener at familien bør først og fremst tenke på familien når et barn kommer til verden. Vi vet at andelen uker far tar ut i permisjon henger sammen med hvor mange uker far har rett på. dette fordi ofte fedre utsettes for et press fra arbeidsgiver, om å være på jobb, det hjemme, får mor ta seg av. Dette har vi sett de siste årene når regjeringen har gjort endringer på antall uker far har rett til i permisjon. Når antallet uker går ned, tar far færre uker og når den går opp, tar far flere uker. At mor og far har lik rett, vil jeg si er å ta barna på alvor. KrF vil gi far «noen uker» Arbeiderpartiet mener en raus foreldrepermisjon er god familiepolitikk, likestillingspolitikk, og arbeids- og næringspolitikk. Derfor vil Arbeiderpartiet at fedre skal ta ut en del av permisjonen.

Fedrekvoten er et av de viktigste tiltakene for å øke fedres uttak av foreldrepenger, og dermed også for å øke fedres deltakelse i omsorgen for barnet også tidlig i barnets liv.

Vi er imot at fedres permisjon skal avhenge av private «kjøkkenbordsforhandlinger» og den enkeltes evne til å få gjennomslag hos sjefen.

Arbeiderpartiet vil la pappa være pappa, men passer kanskje ikke inn i det konservative familiebildet til Fossums parti.

Mons-ivar Mjelde

Listekandidat Arbeiderpartiet

Ringerike / Viken

Følg på: Facebook

Og når Fossum snakker så varmt om å lytte til familiene, for de vet best. Så tenker jeg at mange er glade for at KrF vil lytte. Men KrF handler jo ikke ut fra det familiene vet best. En historisk innskrenkning av kvinners bestemmelsesrett over egen kropp er i ferd med å bli vedtatt i Stortinget. Med bakgrunn i KrFs syn på hvem som vet best.

Om en kvinne skulle komme til det vanskelige valget om å ta abort, SÅ mener Fossums parti at det ikke er greit, de vil at staten skal bestemme over kvinnen, gjøre valgene for henne. Og er man i den situasjonen hvor en kvinne ønsker å utføre en fosterreduksjon, ut fra at det er det beste for kvinnen og familien. En beslutning som i utgangspunktet er tøff å komme fram til.

Så lytter kanskje Fossum og KrF når du snakker, men de har allerede bestemt seg for hva de mener.

«Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to!»

Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie i kampen for selvbestemt abort. Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules.

Dagens abortlov balanserer hensynet til kvinnen på den ene siden og vernet om fosteret på den andre, på en god måte. I loven gis ikke tillatelse til svangerskapsavbrudd dersom fosteret er levedyktig, etter 22 hele uker.

Så når KrF snakker om familiens valgfrihet, bør du følge med, valgene du får er av en konservativ art og svekker både familiens og kvinners rettigheter.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags