Lett å mene om andre noe som ikke gjelder en selv | Anette Morén og Rasmus Lindberg

Av
DEL

MeningerLa oss ta det enkle først. Nærheten til stedet der det skjedde og minnesmerket, var inget tema da Sørbråten ble aktualisert. Dette argumentet ble «oppfunnet» senere for «å legitimere» Utstranda-kaia som ny plassering og nå har altså kaia blitt opphøyd til en avgjørende faktor.

LES OGSÅ: Hva har de på Utstranda gjort galt? | Per Holand

Avstanden mellom Sørbråten til Utstranda-kaia och Sørbråten til «Utsikten», er nesten den samme; 1050 meter. Den store forskjellen mellom disse er at «Utsikten» er plassert 175 meter opp i fjellskråningen.

Fantastisk utsikt

Selve utsikten er fantastisk, og viser også at Utøya er en øy. Samtidig viser den hvor langt det er mellom øya og fastlandet. Denne avstanden er ikke mulig å oppfatte når man står nede på kaia.

LES OGSÅ: Minnestedet etter 22. juli har gått under radaren | Anette Morén

Utøya har alltid ligget der og kommer også til å ligge der i framtiden. Mange av dem som bor langs Utstranda har gode minner fra besøk på øya. Disse minnene vil de alltid bære med seg. Men et minnesmerke på kaia, plassert i deres bostedsområde, vil bli en traumatisk påminnelse om det som skjedde 22. juli.

Hvem vil bo midt i en turistattraksjon uten mulighet til å skjerme seg? Det er så lett å mene om andre, noe som ikke gjelder en selv.

Tre faktorer ble livsavgjørende for 69 unge mennesker denne dagen; hat, våpen og vann. Et antall bøker om hva som skjedde har blitt skrevet, men dessverre bare et fåtal om de bakenforliggende årsakene – som vi aldri prater om. Uten å ha statistikk å henvise til, antar vi likevel at det er flere som har sett filmene om Utøya, enn de som har lest Aage Storm Borchgrevinks bok «En norsk tragedi, Anders Behring Breivik og veiene til Utøya».

Grov mishandling

Mishandlingen var grov og ser ut til å ha en forbindelse til en del av de mørkeste motivene i kompendiet. / ... / Det som er mest slående i hennes behandling av fireåringen Anders, basert på utdragene fra SSB´s saksdokumenter, er hvordan hun seksualiserte ham og forteller han at hun ønsker han død.

Fredag 22. juli 2011 hevnet Anders Behring Breivik alt det han hadde opplevd i sin oppvekst. Hans ugjerninger har derfor ingen ting med politikk å gjøre, men tas dessverre til inntekt for dette. Brenton Tarrant og Philip Manshaus, det gjelder alle som føler tvang til å drepe. Alice Miller och Frantz Ruppert bekrefter med sine grundige analyser hatets røtter og konkluderer som Borchgrevink. Hat oppstår i tidig barndom. Dessverre virker det langt viktigere å få på plass en grandios turistattraksjon, enn vilje til å prøve å forstå dette. Og til å ta hensyn til de som sto midt oppi det.

Minnesmerke i vannet

Våpen har sjelden vært omtalt i mediene. Men hva med vannet? Hevet over tvil; om AUFs sommerleir hadde ligget på fastlandet, ville antallet omkomne blitt vesentlig mindre.

Nå var ungdommene på grunn av vannet rundt øya, avskåret fra å kunne komme seg i sikkerhet. Og nå skal altså vannet bli en del av minnesmerket!

Vi som skriver, har aldri posisjonert oss på den politiske skalaen, og vi er av den oppfatning at et nasjonalt minnesmerke skal være politisk nøytralt. Det samme gjelder i høyeste grad for lærestedet. Men nettopp demokrati og det å lære er vanskelig.

Denne saken er et bevis på det. Statsbygg sier så vakkert at de har lyttet og bedt om innspill fra naboene, men avgjørelsen om plassering var nok en gang tatt på forhånd. Statens overgrep vil bli en stor inngripen i det lille lokalsamfunnet. Konsekvenser vi i dag ikke kan forestille oss. Det som nå skjer er en repeat fra 2017.

Når det gjelder utredninger om psykiske helseplager som fagfolk har presentert, har man rett og slett valgt og ikke ta hensyn til disse. Den seneste uttalelsen fra en person uten kunnskap innen dette fagfeltet, er rådmannen i Hole.

Til tross for alle blinkende varsellamper, velger han å ignorere utredningene om de psykiske helseomkostningene plasseringen på kaia vil medføre. Innbyggerne han er betalt for å ivareta, viser han ingen respekt. En annen ting, forslaget til høringsutkastet ble antaglig tatt av noen som synes å være inhabile, men det får bli et senere innspill.

Har et gravsted å gå til

Samtlige pårørende har et eget minnesmerke/gravsted å gå til. Så hvem er det da som besøker Utstranda-kaia? En del pårørende kommer 22. juli. Men flertallet er nysgjerrige turister/tilhengere. Blant disse finner vi åstedsturister, katastrofeturister og tilhengere av morbid turisme. «Den mørke turismen» som Dagbladet kalte det 3. juli i år.

LES OGSÅ:

Utøya figurerer altså på den samme listen som de havarerte reaktorene i Tsjernobyl och Fukushima, gasskamrene i Auschwitz og skrekkens hus til Josef Fritzl i Østerrike. En lite attraktiv liste å havne på.

Til Kristian Tveter: Ingen har uttalt hat verken mot Utøya eller minnesmerket. Det er plasseringen og ignoreringen av naboenes protester, som er årsaken til den infekterte debatten.

Vi presenterer et alternativ; Minnenes hus på «Utsikten». Minnenes hus inkluderer et dynamisk lærested basert på internasjonal forskning, minnesmerke, minnelund og utsiktsplattform.

Minnenes hus er tenkt plassert oppe i skråningen og avskjermet for alle naboer. Uavhengig av transportlogistikk og bemanning. Til døgnets alle timer, året rundt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags