Helge Stiksrud (V): Virkemidler for et grønt skifte

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevKommunene og fylkeskommunene har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer klimavennlig samfunn.

De kan utgjøre en sterk grønn kraft, både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesittere, innkjøpere, byggherrer og ansvarligere for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn.

Buskerud har et godt utgangspunkt for å utvikle seg til å bli et CO2-nøytralt fylke.

Fylkeskommunen har en viktig oppgave med å stimulere og koordinere kommuner, næringsliv og privatpersoner for å oppnå ønsket utvikling i hele fylket.

Vi må bygge på de utviklingsmiljøer som finnes – eksempelvis PAN Innovasjon og Treklyngen på Ringerike, Papirbredden Innovasjon og Kongsbergmiljøet.

Buskerud har et godt utgangspunkt for å utvikle seg til å bli et CO2-nøytralt fylke. Skogen og tømmerstokken har her en nøkkelfunksjon.

Fylkeskommunen skriver for eksempel i sitt handlingsprogram for 2016-2019 «Nye fylkeskommunale bygg skal fortrinnsvis bygges i tre». Dette må følges opp i praksis.

Det er også et stort potensial innen andre bransjer, blant annet i landbruket i utnyttelse og konvertering av metangass til anvendelig energi.

Samferdselsfeltet er et annet område der Buskerud bør ta en lederrolle. Miljøvennlige samferdselsløsninger som bruk av klimavennlig drivstoff (biogass/hydrogen) må satses på.

Med riktige virkemidler kan Buskerud bli et foregangsfylke for grønt entreprenørskap. Konkrete forslag er:

  • Utarbeide en ny og ambisiøs FoU- og innovasjonsstrategi med sterkt preg av «Grønn Vekst».
  • Utvikle Buskerud til å bli et CO2-nøytralt fylke.
  • Satse på sosiale og grønne entreprenører gjennom såkornfond.
  • Satse videre på skogen og tømmerstokken for å nå klima- og miljømål i Buskerud, og skape grønt næringsliv.
  • Følge opp at nye fylkeskommunale bygg skal bygges i tre.
  • Utvikle nye og bedre miljøvennlige samferdselsløsninger som el-ferge og klimavennlig drivstoff.
  • Løsninger for bruk av metangass fra landbruket som energi, og derigjennom redusere utslippene.

Helge Stiksrud

Gruppeleder for Venstre i Ringerike kommunestyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags